Toekomstvisie Texel 2050

Gepubliceerd op: 06 december 2023

De Gemeente Texel heeft de hulp van TOP ingeroepen met betrekking tot de Omgevingsvisie Toekomst van Texel 2050. Op 7 november zijn zij met een aantal TOP-leden het gesprek aangegaan over ondernemen in de komende tientallen jaren.

De uitkomsten zijn uitgewerkt door Hans de Vries van de gemeente en als volgt:

 

VOORAF

Texelse ondernemers:

 • Willen graag vastleggen wanneer de Omgevingsvisie weer herzien wordt. Dan duurt het niet onnodig lang. Bijvoorbeeld naar een continu proces van om de 5 jaar aanpassen, zodat je de piketpalen kunt slaan en evaluatiemomenten kunt inbouwen.

DROMEN

Texelse ondernemers:

 • Voorkomen moet worden dat Texel een bejaardeneiland wordt. Jongeren trekken weg, woningen zijn te duur geworden. Inzet nodig op jongere gezinnen die ook economisch en sociaal-maatschappelijk waarde toevoegen.
 • Eigen identiteit van Texel koesteren. Niet meer natuur erbij. Het Texel gevoel overbrengen op de gast.
 • Over verbreding economie: niet alleen inzetten op toerisme-horeca-landbouw.
 • Strenger handhaven op gebruik woningen (waar 1 persoon is ingeschreven maar in de praktijk wonen).
 • Wonen in appartementen en in agrarische gebouwen. Verschillende woonvormen zonder extra verstening in het buitengebied. Splitsing mogelijk maken en realiseren van groei-woningen.
 • Bouwen voor de jeugd. Klein en betaalbaar. Ook de hoogte in. Inclusief kleinschalige energie opwekking op diverse plekken. Ook bij boeren toestaan (turbines tot 20 m).
 • Gebruik van tweede woningen, recreatief opstallen en vakantiewoningen voor permanent wonen mits binding. Geen extra bouwmogelijkheid.
 • Omdat energiecontracten in vermogensgroepen worden aangeboden, vraagt iedere ondernemer meer aan dan nodig, daardoor een tekort op papier maar niet in de werkelijkheid.
 • Scholing aanpassen, praktijkonderwijs nodig o.a. voor bouw en techniek. Met de handen werken is wat deel jeugd wil. Bedrijven nodigen 12-plussers uit om enkele dagdelen in de week ervaring op te doen.
 • NB op de OSG gebruikt 70% van de leerlingen drugs. Op de Skool wordt zelfs al gedeald. Handhaving nodig, ondernemers zijn ook ouders. Zero tolerance, streng zijn. Op de Skool al voorlichten over drugs!
 • Wat moet je als jeugd ook tot je 16e doen? Wat is er te doen? Daardoor al snel uit verveling bij de OSG en in Den Burg rondhangen en dealen en gebruiken. ‘It takes a village to raise a child’.
 • De schaalvergroting van bedrijven (bouw, landbouw, toerisme) leidt tot nog maar weinig Texelse grondeigendom. Diversiteit in agrarische bedrijven nodig.
 • Zorg dat er geen woon-altijd woningen worden gerealiseerd; de doorstroming moet worden bevorderd. Ook mengen qua leeftijd, niet oudjes en jongeren apart.
 • Dereguleren. Duidelijkheid in regels en koers. Snelheid in meedenken.
 • Heel bijzonder dat de leerplicht-ambtenaar eist dat kinderen van Texelse ondernemers (waarvan groot deel in toerisme werken en dus niet in het hoogseizoen op vakantie kunnen) geen vakantiedagen in september mogen opnemen. Ondanks een Waddenregeling.
 • De jeugd wil kunnen spelen en uitgedaagd worden.
 • Het openbaar vervoer moet als systeem beter en leuker: dus fietsen veilig kunnen parkeren bij een opstappunt, in Den Helder ook naadloze aansluiting van boot-, bus- en treintijden. Bewaakte autostalling in Den Helder nodig.

 

Toekomstbestendig ondernemen

 • Allen voor ‘verbreden van de economische sectoren’.
 • Bijna iedereen voor inzetten op regionale en (inter)nationale economie. Maar geen McDonalds.
 • Iedereen voor ‘verbreden van het onderwijsaanbod op Texel’.
 • Drukte door toerisme: hier is het relatief rustig in vergelijking met Zandvoort. Logisch dat irritatie kan ontstaan over de auto- en fietsbewegingen. Toerisme kan niet kleinschalig meer, grond te duur.
 • Iedereen voor om de recreatieve slaapplaatsen (weer) te kunnen verplaatsen. Maximum moet blijven.
 • Op bedrijventerreinen nu ook sportscholen, kringloop etc. maar die horen daar eigenlijk niet.
 • Behoefte van bedrijventerreinen met woningen en bedrijfsverzamelgebouwen (ook voor startups). Dat laatste zou ook in agrarische bedrijfsgebouwen kunnen. NB. Snelstart was een Texelse onderneming.

 

Zelfvoorzienend eiland

 • Inzetten op zachte kustverdediging (3), harde kustverdediging (1)
 • Texel voorziet in de eigen energievraag (4), energie kopen in de regio (2)
 • Texel werkt op innovatieve wijze energie op vanuit de zee (2), Texel zet in op bekende duurzame energiebronnen (4)
 • Energie-coöperaties zijn in handen van inwoners (6)
 • We kiezen voor 1 hele grote windturbine voor de kust (5), zonnevelden (1)
 • Geen schaduwplekken faciliteren, is genoeg wind (50%)
 • Meer regenwater vasthouden (5)

 

Waardevol buitengebied

 • Landschap gebruiken om inkomsten te genereren (4)
 • Voeden van Texel door kringlooplandbouw (3)
 • Behoud landschappelijk erfgoed prioriteit (6)
 • Hoogbouw tot 4-5 hoog is prima (5)

 

Duurzaam bereikbaar

 • Inzetten op openbaar vervoer, deelauto’s, fietsen en wandelen (4)
 • Autogebruik blijft zoals het nu is (3), autovrij voor toeristen (1)
 • Verruimen afvaarttijden (3)
 • Capaciteit veerboot vergroten voor fietsers en wandelaars (3)
 • De vaarverbinding tussen Den Helder en ’t Horntje is voldoende (5)

 

Goed wonen en leven

 • We trekken meer mensen aan en bouwen er huizen bij (5)
 • Er wordt een nieuw dorp gebouwd (3)
 • We breiden uit in de randen van de dorpen (4)
 • Geen hoogbouw op Texel (1, 3 lagen max)
 • In alle dorpen 1e lijns zorglocaties (4)
 • Culturele en dagelijkse voorzieningen in elk dorp (6)
 • Texel ontwikkelt zorgconcepten waar ouderen samenwonen (6)
 • Vasthouden aan de ruimtelijke oost-west indeling (rust/levendigheid) (door 3 ingevuld)

 

Diversen

 • Waarom wordt de Brink in De Koog niet meer onderhouden? Is nu een rommeltje. Gaat ook om het handhaven van de kwaliteit (beeldkwaliteitsplan) en voorbeeldfunctie van dit project.