Nieuwe TOP-voorzitter zet in op verbinding

Gepubliceerd op: 26 januari 2023

"Mijn gezin, familie en het hotel zijn mijn alles. Maar Texel is dat ook. Het eiland gaat me aan het hart en daar wil ik me voor inzetten.” Dat stelt kersvers TOP-voorzitter Marianne Langeveld - Van Heerwaarden (34) in een uitgebreid interview.

"Als bestuur steken wij onze nek boven het maaiveld om zaadjes te planten, te verzorgen en hopelijk met èn voor onze leden te kunnen oogsten. We zullen dit doen met de beste intenties en op geheel vrijwillige basis. Wij vertrouwen op de steun en input, voeding en vraagstukken die ondernemend Texel ons voor zal leggen. Samen kleuren ondernemers het landschap en zijn wij zorgdrager voor een fijne, woon-, werk- en leefomgeving voor onze naasten op het eiland.”

Effect

“Je plant een zaadje en hoopt dat je iets goeds achterlaat. Iets moois, iets geks of iets wat nog komen gaat. Soms blijft het bij een goed idee, een droom of gewoon een grote lach. Soms weet je niet hoe groot de impact kan zijn. Het kan uitgroeien tot een prachtige plant. Maar zonder zorg, aandacht, storm en een beetje water op zijn tijd, zal de plant nooit verder groeien dan een groen scheutje boven het maaiveld”, legt Marianne uit.

Ze vervolgt: “als bestuur steken wij onze nek boven het maaiveld om zaadjes te planten, te verzorgen en hopelijk met èn voor onze leden te kunnen oogsten. We zullen dit doen met de beste intenties en op geheel vrijwillige basis. Wij vertrouwen op de steun en input, voeding en vraagstukken die ondernemend Texel ons voor zal leggen. Samen kleuren ondernemers het landschap en zijn wij zorgdrager voor een fijne, woon-, werk- en leefomgeving voor onze naasten op het eiland.” 

Verbinding

Een belangrijk speerpunt tijdens het interview met Marianne is dan ook verbinding. Verbinding met andere ondernemers, maar ook met de gemeente, wethouders en ambtenaren. “We hebben elkaar nodig. Verbinding willen we ook zoeken met overheid en ondernemers in Den Helder. Als we de bereikbaarheid willen verbeteren, is goed contact met de buren noodzakelijk.”

Haar functie bij TOP zorgt er mede voor dat haar wereld groter blijft dan Eierland en haar gezin alleen. “Dat vind ik prettig. Je spreekt mensen uit andere sectoren of met andere invalshoeken, verschillende visies en meningen en dat verrijkt. Neem nu het gevoel van druk en bereikbaarheid. Dat gaat verder dan het niet kunnen parkeren op maandagmorgen in Den Burg, het filefietsen onder de duinen of de wachttijden bij TESO." 

Ook op het gebied van de energietransitie valt er nog genoeg te winnen. “Laten we even als casus ons hotel nemen. Wij wekken op veel momenten meer op dan we gebruiken, maar via het huidige netwerk kunnen we niet alles leveren. Daar waar we op andere momenten niet voldoende kunnen ontvangen. Wij zijn niet de enigen die daarmee zitten. Niet zozeer het opwekken, maar meer het transporteren van energie is een probleem waar we op het hele eiland tegen aan lopen en wat het ondernemerschap op de korte en lange termijn zal belemmeren. 

Verbinding onder de leden is volgens de Texelaar niet vanzelfsprekend. “Het collectief is belangrijk en tegelijkertijd de grote uitdaging. De leden en belangen verschillen enorm; zelfs binnen dezelfde sectie en sectoren kan dit al behoorlijk uiteen lopen. Op het gebied van het collectief is hier de afgelopen twee jaren een zeer grote slag in geslagen. Neem als voorbeeld het Toeristisch Toekomst Plan (TTP red.). Er is door velen hard gewerkt aan een eilandbreed plan om een vraagstuk te behandelen en daarin alle sectoren mee te nemen. Iedereen is bereid geweest hierin concessies te doen. Er is collectief gedacht en in praktische uitvoerbare oplossingen. Helaas op dit moment nog niet geheel met de gewenste uitvoering." 

Marianne geeft aan dat het niet altijd makkelijk is, maar dat men daar ook reëel over is. "Je moet oog houden voor elkaars belangen, elkaar ondersteunen en helpen, terwijl je daarbij ook weet dat iedere ondernemer vecht voor zijn eigen zaak en sector. En dat is waarin we elkaar continue moeten blijven vinden en verbinden."

Gezin

Door alle bezigheden, zou men bijna vergeten dat Marianne ook een jong gezin heeft met haar man Joost van Heerwaarden, eigenaar van Internet Diensten Texel. “Allebei een eigen bedrijf dus. Doordat ik hier in het hotel een fantastisch team heb, mijn (schoon)ouders bijspringen en de toppers van de Olmenhoeve onze kindjes eens per week opvangen, lukt dit allemaal. De jongste gaat straks naar school dus ik houd nog tijd over”, grapt ze.

Hoewel het af en toe druk is, heeft ze er nooit over getwijfeld om zich in te zetten voor Texel. “Het eiland gaat mij aan het hart. De leefbaarheid en het plezier van op een eiland - met al haar charmes - en uitdagingen wonen, werken en recreëren intrigeert mij. Dit moeten we koesteren en omarmen. Al gaan onze Eierlandse kinderen in Den Burg naar de Skool, de dorpen met ieder haar eigen identiteit zijn van onschatbare waarde. Ik kan dan ook erg genieten van een magische kerstmarkt in Oosterend of Ouwe Sunder in De Cocksdorp en de Landbouwdag in Den Hoorn. Zo heeft ieder dorp ook weer z’n eigen charme."

Eerste vrouwelijke voorzitter

Marianne is de eerste vrouwelijke voorzitter in de geschiedenis van TOP. "Die heb ik dan maar mooi te pakken”, lacht ze. Serieuzer vervolgt ze: "Dat is leuk, maar kwaliteit is belangrijker. We hebben nu een uitstekende mix van ervaring, jonge bestuurders, sekse en werkachtergrond. Dat is prettig; het zorgt voor een brede kijk op zaken. Er moet evenwicht zijn. Zoals er ook evenwicht moet zijn tussen toerisme en leefbaarheid. Het mooie aan dit bestuur is, dat we bijna allemaal jonge gezinnen hebben. Wij willen ook dat onze kinderen hier prettig opgroeien. Zoals gezegd heeft iedere ondernemer ook zijn eigen zaak om voor te vechten, maar ik denk dat de huidige TOP-generatie - bestuur, sectievoorzitters en overige leden - ook oog heeft voor het algemeen belang. Nu erken ik wel dat wij vooral wind in de rug hebben gehad, zodat we het op konden vangen als er een keer zijwind was.”