Jord Kuiken voorzitter Dienstverlening

Gepubliceerd op: 01 januari 2024

Jord Kuiken (53) uit Den Burg is sinds dit jaar voorzitter van de TOP-sectie Zakelijke en Toeristische Dienstverlening.

Jord werd in 1970 geboren onder de rook van Rotterdam, studeerde autotechniek aan de HTS in Apeldoorn en werkte vervolgens twaalf jaar lang in Schiedam, als specialist in auto-onderdelen. In die periode leerde hij Floortje Zijm kennen – geboren en getogen Texelse. Jord en Floortje vertrokken in 2010 vanuit Utrecht op de bonnefooi naar Texel. Jord vond een baan bij Texelenergie. “Daar heb ik een paar jaar met plezier gewerkt, maar in 2015 ben ik voor mezelf begonnen. Sindsdien adviseer ik verenigingen en bedrijven op het gebied van verduurzaming.” Bij Zilte Zones werkt Jord als projectmanager.

Bestuursfuncties

Ook bekleedt Jord diverse vrijwillige bestuursfuncties. Zo is hij bestuurder bij de stichting Zomerwerk - die een serie zomeravondconcerten organiseert op dinsdagavonden – en bestuurder bij het Tesselhuus. Sinds kort kan hij het TOP-bestuur aan dat rijtje toevoegen. “Het is veel regelen, maar gelukkig kan ik mijn tijd zelf indelen. Zolang ik alles maar noteer in mijn agenda, komt het goed. Ik loop niet over: het is gewoon ontzettend leuk om zo bezig te zijn. Ik word er blij van. ‘Kan niet’, bestaat niet.”

Over de sectie

De sectie telt 139 aangesloten ondernemers met in totaal 476 fte. “Dienstverlening is een brede, bijna ondefinieerbare groep: van advocaat tot fotograaf, vaak indirect toeristisch, overlappende grote thema’s maar per ondernemer eigen uitdagingen. Dat maakt het lastig om een duidelijke koers te bepalen en zorgt ervoor dat leden zich wellicht afvragen: ‘Wat doet TOP eigenlijk voor míj?’. Er liggen links en rechts natuurlijk kansen bij TOP, maar je moet niet uit het oog verliezen dat je aangesloten bent voor het algemeen belang.” 

Verbinding en zichtbaarheid

“Eén van de uitdagingen voor het sectiebestuur is dan ook: hoe trekken we de leden bij elkaar, hoe zorgen we voor verbinding? Onze subdoelen voor het komende jaar om verbinding te bereiken, zijn dan ook het organiseren van sectieborrels en op maandagmorgen eens bij een lid om de koffie gaan. Wat leeft er bij ze, hoe kan het bestuur de belangen van de leden behartigen?”

 

Ook een wens voor komend jaar: symposia per sectie. “Welke innovaties zijn er, welke thema’s spelen er en hoe maken we die bespreekbaar? Kennis uitwisselen, problematiek bespreken en samen tot oplossingen komen. Het lijkt me goed om daar ook meer lokale of provinciale bestuurders bij uit te nodigen. Bij ondernemersverenigingen elders in het land, zie je dat die veel meer betrokken zijn dan hier.”

 

Daarbij wil het sectiebestuur graag werken aan de zichtbaarheid: “In het najaar hadden we een sectieborrel bij Raaks, die werd zeer goed bezocht. ‘Dat doen we nog een keer, maar dan in De Koog’, dachten we. Gek genoeg stonden we daar maar met z’n zessen. Ik denk dat we ons als TOP vaker naar buiten toe moeten laten zien. Bijvoorbeeld bij evenementen. Daar gaan we aan werken.”

 

Jord is het komende jaar voorzitter van de sectie Zakelijke en Toeristische Dienstverlening. Daarna vindt er een wisseling van de wacht plaats. Verder in het sectiebestuur: Peter Koorn, Vincent van der Velde, John Smit en Job Schepers.