Hard gaan

Gepubliceerd op: 17 mei 2023

Inmiddels zijn we ruim één jaar zittend bestuur van TOP en hebben we de schaar in het laken. Als ondernemer heb je vaak de drang om iets voor elkaar te krijgen en het liefst eerder gisteren dan morgen.

Dan is het ook zaak dat de achterban, dus je collega's, daarvan op de hoogte zijn en in dat tempo mee willen gaan. Bij een vereniging met bijna negenhonderd leden gaat dat iets anders. Een visie of plan uitdenken met mede-bestuurders, die je niet dagelijks spreekt (al lijkt het er soms wel op), de sectiecommissies hierover informeren en de terugkoppeling hiervan. Vervolgens de leden en stakeholders informeren. Ook daar kan een terugkoppeling op komen, waardoor je soms weer opnieuw naar de tekentafel moet. Of je kunt door en het onderwerp afwikkelen. En dan kan het nog voorkomen dat er ad hoc een dossier tussendoor komt dat meer aandacht vraagt. Het was dan ook even zoeken naar de dossiers die je bestuurlijk op wilt pakken, met zowel je commissie als hoofdbestuur.

 

 Ik ben voorzitter van de sectie zakelijke en toeristische dienstverlening, meteen ook de grootste sectie van TOP. De leden hebben vaak hun klanten op het eiland (andere ondernemers), dus moeten we waken voor het individuele belang versus het algemeen ondernemersbelang. Wat overigens weer leuk is om te zien is dat zo'n netwerk verbroedert, zo zijn er al diverse samenwerkingen ontstaan tussen TOP leden in onze sectie. We vergaderen één keer per maand met de sectie en met het hoofdbestuur. Dat moet dus goed voorbereid zijn, want de tijd om de mensen achter je standpunt te krijgen is beperkt. 

 

Zo hebben wij ons als sectie eerst beziggehouden met onze achterban; wie zijn onze leden. Wij hebben (op volgorde van aantal FTE's) een aantal leden bezocht en gesproken met deze ondernemers. De website van TOP is vernieuwd, als onderdeel van het TOP communicatieplan. We willen onze leden graag beter informeren en laten zien waar we mee bezig zijn. Dit gebeurt nu middels een maandelijkse nieuwsbrief en ook via social media informeren wij. Om nog kortere lijnen met onze leden te hebben, is er een whatsapp community in oprichting, hierover snel meer.

 

En dan kijk je terug naar het eerste jaar en zie je dat er een heleboel werk verzet is in de schaarse tijd van alle bestuurders. En voor je gevoel zou je dan ook nog veel harder willen gaan, maar we gaan zo hard als alle stakeholders bij kunnen houden.

 

Peter Koorn