De kleur van het Texelse landschap

Gepubliceerd op: 06 maart 2023

Er is zo veel te vertellen, zo ontzettend veel belangrijk. Waar de één zich druk maakt over een veranderend klimaat, houdt een ander zich vooral bezig met de continuïteit van onze veerdienst en de ontwikkelingen op toeristisch vlak; het cultuuraanbod; de groeiende zorgvraag en haar realistisch haalbare aanbod; de ontwikkelingen in het onderwijs en overige sociale voorzieningen op ons eiland.

De afgelopen maanden zijn een rollercoaster geweest voor het TOP-bestuur. Als voorzitter van TOP – met een nieuwe leden- en dossiermanager en een vernieuwd bestuur – is er een stortvloed van
vragen, uitnodigingen initiatieven en gesprekken op gang gekomen. Heel erg fijn, want dit betekent dat TOP ertoe doet. Iedereen benadert ons vanuit een persoonlijk perspectief, vanuit een eigen visie op het eiland en veelal met een collectieve maatschappelijke gedachte. Met de synergie op het eiland zit het bij veel dingen we goed; soms moeten we elkaar alleen even weten te vinden en aan elkaar verbinden.


Het Texels Ondernemers Platform is als
belangenbehartiger en verbinder dé plek
voor ondernemend Texel (van eenmans-
zaak, zzp’ers en verenigingen tot grote
ondernemingen) om probleemstellingen
of zorgen aan te kaarten. Vaak kan een
zorg al worden ondervangen voordat het
een probleem wordt. Dit door gezamen-
lijk overleg, achtergrondinformatie of
het doorverwijzen naar het juiste loket.
Schroom niet om zorgen, uitdagingen, en
initiatieven te delen en neem contact op
met ledenmanager Renate Smit via secre-
atriaat@top-texel.nl.
Samen de grootse werkgever
TOP is de grootste werkgever op het ei-
land: met 900 leden vertegenwoordigen
wij duizenden werknemers op het eiland.
Die hier met ons wonen, werken en recreë-
ren. Samen kleuren wij het landschap.
De rol van de werkgever is door de jaren
heen verschoven van ‘iedereen die econo-
mische activiteiten ontplooit met winst-
oogmerk’ tot maatschappelijke verant-
woorde ondernemer. Als coach, recruiter,
huurbaas, vraagbaak en ontwikkelaar van
onder meer vrijetijdsvoorzieningen als de
bioscoop; de organisator van evenemen-
ten; cultuur en scholing.
Het is een rol die vaak aansluit bij de am-
bities en drijfveren van de ondernemer.
Juist die gedrevenheid is een welkome
toevoeging voor een levende economie. En
dan mag er zeker kritiek zijn op de soms
iets out-of-de-box-gedachte over ontwik-
kelingen. Zolang er maar wel een dialoog
wordt gevoerd en er samen beleid wordt
gemaakt. Samen kleuren wij immers het
eiland.
Komt een ondernemer met plannen voor
ontwikkeling? Schiet deze niet meteen af,
maar kijk naar de toegevoegde waarde.
Die ondernemer is ook onderdeel van de
economie en springt in op een gemis of
een gat dat hij/zij ervaart binnen onze
economie. Dit staat veelal boven het de-
vies ‘er zelf beter van worden’. Het is een
misvatting dat ondernemers vaak alleen
iets doen om daar alleen zelf beter van te
worden.
Een maatschappelijke bijdrage
Om de maatschappelijke bijdrage van
werkgevers te vergroten, houdt TOP van-
uit haar secties dit jaar diverse workshops,
masterclasses en symposia. Niet alleen
voor de werkgever, maar ook voor werkne-
mers. Zo worden er uit naam van de Texel
Academy en Braintality ‘mindhacktrainin-
gen’ georganiseerd voor werknemers die
met humor en plezier in het werk gasten,
klanten en cliënten willen dienen. Een blij
gezicht, een leuk antwoord, een blije gast,
klant of client: Het kleurt het eiland in
gastvrijheid en wooncomfort.
De boodschap? Ook de ondernemers kun-
nen het niet alleen. Wij hebben alle Texe-
laars nodig. Ja, we moeten het samen
doen, al kunnen we die zin bijna niet meer
horen. Scholier, gast, inwoner, zorgverle-
ner, agrariër en ondernemer, samen kleu-
ren wij onze eigen woon-, werk- en leef-
omgeving.