Wel parkeerduurbeperking maar geen betaald parkeren in deel Den Burg

6 nov 2023 19:30 – 00:00

TOP heeft de uitnodiging ontvangen voor de informatieavond met betrekking tot de regels rondom het parkeren in een gedeelte van Den Burg.