LONNT vergadering

24 apr 2024 09:00 – 10:30

Ieder kwartaal vindt een bijeenkomst van LONNT plaats. TOP is een van de vaste deelnemers in dit overleg.