De contributie die leden van TOP betalen, kun je onderverdelen in twee soorten tarieven:

 • Contributie voor eigenaren/verhuurders van een accommodatie (van hotel tot camping en van bed & breakfast tot de vakantiewoning in de tuin).
 • Contributie voor ondernemers in de zakelijke, ambachtelijke en dienstverlenende sector (van accountant tot tekstschrijver en van fietsenverhuurder en bakker tot coach of restauranthouder).

Hoe zit het met de secties?

Elk lid maakt deel uit van een sectie. TOP telt er 6. U kunt lid zijn van meerdere secties. Bijvoorbeeld: Als u een hotel heeft en een groepsaccommodatie bezit. Dan bent u lid van twee secties, namelijk de THV en Recereatie. Op  deze manier kunnen we de belangen van beide bedrijven goed behartigen.

De onderverdeling in secties voorkomt dat belangen ondersneeuwen. Elke sectie heeft een sectiebestuur, dat ervoor zorgt dat alle signalen doorklinken in het algemeen bestuur.

Waarom deze onderverdeling?

Uit de praktijk blijkt dat elk lid met deze contributieopbouw zo evenredig mogelijk bijdraagt aan de belangenbehartiging voor ondernemers en de promotie van Texel.

Wat betalen eigenaren van een accommodatie per jaar?

1. Een basiscontributie

 • Ondernemers betalen een basiscontributie van € 35,68
 • Particulieren betalen een basiscontributie van   € 17,84

Waarom dit onderscheid?

Veel mensen zijn lid van TOP, omdat ze bijvoorbeeld één huisje in de tuin verhuren, naast hun baan, en toegang willen tot het online verhuurplatform van VVV. Hen merken we aan als particulieren. 

2. Een sectorbijdrage

KLV, THV en Recreatieleden betalen € 9,57 sectorbijdrage

U kunt lid zijn van de KLV-sector als u niet meer dan vijftien eenheden verhuurt. U betaalt dan een lager bedrag dan iemand die bedrijfsmatig accommodaties verhuurt.

3. Verhuurt u slaapplaatsen? Dan betaalt u een bijdrage per bed, accommodatie of gast per bed

 • Hotel/pension: € 15,57
 • Bed & Breakfast: € 10,93
 • Groepsaccommodaties: € 6,62

 per accommodatie

 • Vakantiewoning / studio t/m 4 personen: € 55,27
 • Vakantiewoning vanaf 5 personen: € 78,99
 • Chalet / (sta)caravan t/m 4 personen: € 42,08
 • Chalet / (sta)caravan vanaf 5 personen: € 58,10
 • Ingerichte tenten / Yurts: € 42,08
 • Kamperen bij de boer: € 6,57
 • Bungalow- / appartem.complex met meer dan 50 accommodaties voor 4-6 personen: € 54,98

per gast

 • Camping eerste 500 personen:        € 2,15 per persoon
 • Camping volgende 1000 personen: € 1,74 per persoon
 • Camping volgende 1000 personen: € 1,30 per persoon
 • Camping volgende 1000 personen: € 0,85 per persoon
 • Camping boven 3500 personen:     € 0,52 per persoon

Korting logiesverstrekkers

Meldt u zich aan tussen 1 mei en 31 juli? Dan krijgt u 50 procent korting op de totale contributie. Wordt u lid op of na 1 augustus? Dan betaalt u pas per ingang van het nieuwe jaar.

Wat betalen zakelijke en ambachtelijke en dienstverleners per jaar?

Ondernemers betalen per bedrijf dat bij VVV Texel in de bedrijvengids wordt vermeld:

1. Basiscontributie € 281,50
2. Contributie per medewerker (inclusief meewerkende eigenaar/eigenaren): € 49,78

Korting ondernemers

Sluit u een lidmaatschap af voor twee jaar? Dan krijgt u 50 procent korting op de contributie van het eerste jaar. Wordt u lid op of na 1 augustus? Dan betaalt u pas per ingang van het nieuwe jaar. Kortingen hebben geen invloed op het stemrecht.

Stemrecht?

Elk lid krijgt 1 stem per 50 euro contributie (exclusief BTW en exclusief sector- en KLV-bijdrage). Elk lid krijgt per bedrijf maximaal 15 stemmen, waarmee hij of zij invloed kan uitoefenen op het TOP-beleid.

"Het contributiemodel is niet makkelijk, maar het deugt wél."

Automatische Incasso

TOP-leden die per automatische incasso betalen, ontvangen tenminste vijf dagen voor afschrijving bericht. Bent u niet akkoord met de afschrijving, kan kunt u binnen zesenvijftig kalenderdagen een verzoek tot terugboeking indienen bij uw bank.

 Beëindiging lidmaatschap

De beëindiging van het lidmaatschap dient te geschieden voor het einde van het boekjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.

Wanneer gekozen is voor een overeenkomst voor twee jaar (met instapkorting), is het niet mogelijk om de overeenkomst tussentijds te beëindigen.

 

 

>> Meld je aan als nieuw TOP lid.

 

Onze nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws rond het Texels Ondernemers Platform.