Over TOP

TOP is het Texelse ondernemersplatform en bestaat uit tien secties. Zij hebben allemaal hun eigen sectiebestuur. De voorzitters van deze besturen vormen het hoofdbestuur. De voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Texel maakt ook deel uit van het TOP-bestuur.

LTO Noord afdeling Texel en TOP zijn agendalid van elkaars bestuursvergaderingen. Agrarisch en toeristisch beleid op Texel hebben veel raakvlakken, onder andere omdat veel agrarische ondernemers actief zijn in de toeristische sector.

TOP werkt ook nauw samen met MKB Nederland om de leden goed te kunnen informeren over landelijke ontwikkelingen.

Belangenbeharting

TOP leden behartigen de belangen van de Texelse ondernemers onder leiding van de manager van TOP. De manager bespreekt de stand van zaken van actuele dossiers tijdens de bestuursvergaderingen met het TOP-bestuur. TOP is in sommige organisaties en overleggen rechtstreeks vertegenwoordigd en vraagt haar leden advies via Communities. TOP communities bestaan uit leden. Met elkaar bedenken ze oplossingen voor problemen waar een grote groep ondernemers mee te maken heeft en ze adviseren de gemeente via de manager van TOP over beleid en visies. De communities van TOP zijn een ideale manier om als lid positief en constructief invloed uit te oefenen namens een grote groep ondernemers.

Vergaderingen

TOP organiseert elk najaar de Ledenvergadering. We kijken terug op wat we het afgelopen jaar bereikten en bespreken de plannen voor komend jaar. Ook is er elk jaar een nieuwjaarsborrel. De voorzitter van het hoofdbestuur draagt na een jaar voorzitterschap dan symbolisch het stokje over aan de nieuwe voorzitter. Door het jaar heen organiseren zowel de sectiebesturen als het TOP-bestuur bijeenkomsten voor de leden met sprekers en informatie over relevante, actuele onderwerpen.

De leden van een sectie komen minimaal eens per drie jaar bij elkaar om hun sectiebestuur te kiezen. De voorzitters van de secties zijn vertegenwoordigd in het hoofdbestuur van TOP en vergaderen elke zes weken op donderdagavond. Eilandpromotie en collectieve belangenbehartiging zijn vaste punten op de agenda. Deze vergaderingen zijn een ideale manier om vinger aan de pols te houden met ontwikkelingen binnen de verschillende secties.

Wilt u dat een onderwerp op de agenda van het hoofdbestuur komt? Neem dan contact op met de voorzitter van uw sectie. Hieronder kunt u lezen wie er deel uitmaken van het hoofdbestuur. Bij de secties vindt u alle sectieleden en kunt u ook zien wie er deel uitmaken van het sectiebestuur. Het sectiebestuur wordt minimaals eens in de drie jaar door de sectieleden gekozen.

Bestuur TOP 2021

René Jager
René JagerRecreatie Ondernemers en voorzitter 2021
Gerard van Veen
Gerard van Veen is eigenaar van Vakantieburo Kobeko, vertegenwoordigt binnen TOP de vakantiebemiddelingsbureaus op het eiland en laat zijn stem horen binnen de Raad van Toezicht van VVV Texel. “De gasten die na een vakantie terugkomen omdat ze het zo fijn hebben gehad, vind ik nog steeds het allermooiste en meest dankbare aspect van mijn werk.”
Arjen van Diepen
“TOP bijt zich vast in dossiers en vraagstukken, die je als individueel ondernemer in de hectiek van het ondernemen mist. Het lidmaatschap geeft een gerust gevoel.” Arjen van Diepen is eigenaar van Jumbo De Koog en Jumbo Den Burg en vertegenwoordigt binnen TOP de ruim zestig leden van de sectie Detailhandel.
Toon Schoenmaker
Toon SchoenmakerBouw, Industrie, Techniek, Logistiek en TOP-penningmeesterOok met individuele vragen kunnen leden bij ons terecht
De Ambachtensectie van TOP telt een veertigtal leden en Toon Schoenmaker (penningmeester) vertegenwoordigt hen in het elfkoppige bestuur. Hij runt al tientallen jaren autoschadeherstel- en caravanonderhoudsbedrijf Schoenmaker Autoschade. “Het nut van lid zijn van TOP is simpel: samen bereik je meer dan alleen.”
Iwan Groothuis
Iwan GroothuisRecreatie OndernemersEr is begrip voor elkaars ondernemersstandpunten
Vanaf zijn vijftiende werkt Iwan Groothuis al in de gastvrijheidsindustrie. Sinds 2002 is hij directeur van De Krim. Binnen TOP vertegenwoordigt hij de sectie Recron en hij was één van de krachten achter de fusie die tot TOP leidde. “Het draait om onvergetelijk zijn.”
Marianne Langeveld
Marianne Langeveld van Heerwaarden eigenaar Boutique Hotel Texel, vertegenwoordigt in het TOP-bestuur de Texelse Hotel Vereniging (THV) met ruim 30 leden heeft zitting in de leden raad van de Rabobank Noord Holland Noord en raad van toezicht van STIFT. Dit alles onder het mom van "Samenwerken en verbinden voor een gemeenschappelijk beter resultaat".
Heino Huizing
Heino Huizing is eigenaar van het Den Burgse Café De Slock en voorzitter van de sectie Toeristische dienstverlening. Net als alle voorzitters van de andere secties, heeft hij een plek in het hoofdbestuur van TOP. “Samen is mijn sleutelwoord.”
Ronald Biesboer
Ronald BiesboerZakelijke en Toeristische DienstverleningIk ben trots op TOP
Bakkerszoon Ronald Biesboer runt samen met conceptontwikkelaar Ralph Grabowski het mediabureau Zilte Zaken. Ronald leidt de TOP-sectie Zakelijke dienstverlening. “Startende ondernemers met vragen helpen, dat vind ik machtig mooi. Ooit was ik ook die starter.”
Jan Jacob Rab
Jan Jacob Rab Bouw, Industrie, Techniek, LogistiekTexel is ondernemend Nederland in het klein
Jan Jacob Rab, voorzitter van de TOP-sectie Bouw & Installatie en aandeelhouder bij Bouwcenter RAB Texel: “We hebben eigenlijk alle soorten dienstverlening op het eiland en dat is deels te danken aan ons sterke merk TEXEL. Hier heeft de sector Bouw & Installatie veel werk aan te danken.”
Rob Vos
Rob Vos KHN, afdeling Texel
Klaas Tjepkema
Klaas Tjepkema vertegenwoordigt in het TOP-bestuur de Kleine Logiesverstrekkers op Texel. Dat zijn ondernemers en particulieren die bijvoorbeeld een huisje in de tuin of een klein aantal appartementen verhuren of een kleine camping runnen. Tjepkema runt vanaf Boerderijcamping De Vrije Vogel een agrarisch bedrijf en mini-camping. “We kunnen zoveel van elkaar leren.”

Ondernemer uitgelicht

Twitter