Over TOP

TOP is het Texelse ondernemersplatform en bestaat uit tien secties. Zij hebben allemaal hun eigen sectiebestuur. De voorzitters van deze besturen vormen het hoofdbestuur. De voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Texel maakt ook deel uit van het TOP-bestuur.

LTO Noord afdeling Texel en TOP zijn agendalid van elkaars bestuursvergaderingen. Agrarisch en toeristisch beleid op Texel hebben veel raakvlakken, onder andere omdat veel agrarische ondernemers actief zijn in de toeristische sector.

TOP werkt ook nauw samen met MKB Nederland om de leden goed te kunnen informeren over landelijke ontwikkelingen.

Belangenbeharting

TOP leden behartigen de belangen van de Texelse ondernemers onder leiding van de manager van TOP. De manager bespreekt de stand van zaken van actuele dossiers tijdens de bestuursvergaderingen met het TOP-bestuur. TOP is in sommige organisaties en overleggen rechtstreeks vertegenwoordigd en vraagt haar leden advies via Communities. TOP communities bestaan uit leden. Met elkaar bedenken ze oplossingen voor problemen waar een grote groep ondernemers mee te maken heeft en ze adviseren de gemeente via de manager van TOP over beleid en visies. De communities van TOP zijn een ideale manier om als lid positief en constructief invloed uit te oefenen namens een grote groep ondernemers.

Vergaderingen

TOP organiseert elk najaar de Ledenvergadering. We kijken terug op wat we het afgelopen jaar bereikten en bespreken de plannen voor komend jaar. Ook is er elk jaar een nieuwjaarsborrel. De voorzitter van het hoofdbestuur draagt na een jaar voorzitterschap dan symbolisch het stokje over aan de nieuwe voorzitter. Door het jaar heen organiseren zowel de sectiebesturen als het TOP-bestuur bijeenkomsten voor de leden met sprekers en informatie over relevante, actuele onderwerpen.

De leden van een sectie komen minimaal eens per drie jaar bij elkaar om hun sectiebestuur te kiezen. De voorzitters van de secties zijn vertegenwoordigd in het hoofdbestuur van TOP en vergaderen elke zes weken op donderdagavond. Eilandpromotie en collectieve belangenbehartiging zijn vaste punten op de agenda. Deze vergaderingen zijn een ideale manier om vinger aan de pols te houden met ontwikkelingen binnen de verschillende secties.

Wilt u dat een onderwerp op de agenda van het hoofdbestuur komt? Neem dan contact op met de voorzitter van uw sectie. Hieronder kunt u lezen wie er deel uitmaken van het hoofdbestuur. Bij de secties vindt u alle sectieleden en kunt u ook zien wie er deel uitmaken van het sectiebestuur. Het sectiebestuur wordt minimaals eens in de drie jaar door de sectieleden gekozen.

Bestuur TOP 2022

René Jager
René JagerRecreatie Ondernemers en voorzitter 2022
Marianne Langeveld
Marianne Langeveld van Heerwaarden eigenaar Boutique Hotel Texel, vertegenwoordigt in het TOP-bestuur de Texelse Hotel Vereniging (THV) met ruim 30 leden heeft zitting in de leden raad van de Rabobank Noord Holland Noord en raad van toezicht van STIFT. Dit alles onder het mom van "Samenwerken en verbinden voor een gemeenschappelijk beter resultaat".
Klaas Tjepkema
Klaas Tjepkema vertegenwoordigt in het TOP-bestuur de Kleine Logiesverstrekkers op Texel. Dat zijn ondernemers en particulieren die bijvoorbeeld een huisje in de tuin of een klein aantal appartementen verhuren of een kleine camping runnen. Tjepkema runt vanaf Boerderijcamping De Vrije Vogel een agrarisch bedrijf en mini-camping. “We kunnen zoveel van elkaar leren.”
Peter KoornVoorzitter zakelijke en toeristische sectie- functie secretaris
Yvette van VeenVoorzitter Recreatie – functie penningmeester
Ben RentenaarVoorzitter Bouw, Industrie, Techniek en Logistiek
Erwin GoengaVoorzitter Retail

Ondernemer uitgelicht

Twitter