Verzamelpost

Dit is de plek waar de drie initiatiefnemers (Valerie Jongeneel, Jacco Zandstra en Ester Zandstra) van Stichting TexelWerkt hun gezamenlijke passie voor het eiland Texel vertaald hebben in een eilandbreed verbindend concept: De VerzamelPost.  
 
Uitgangspunt
De VerzamelPost is een ontmoetingsplek waar de historie van Texel hand in hand gaat met de toekomst van het eiland, waar jong talent en oude kennis elkaar versterken, waar het sociale en kleinschalige een podium krijgt, waar duurzaam wordt omgegaan met energie, waar openheid leidraad is, waar men elkaar ontmoet als familie, waar wordt gelachen en hard gewerkt, waar eenieder zijn plek vindt en waar gezamenlijk aan morgen wordt gebouwd.   
Ontmoetingsplek
De VerzamelPost is zoals de naam al aanduidt de post/plek waar men elkaar kan ontmoeten. Soms om even te werken, soms om deelgenoot te zijn van een event, soms om kennis te delen middels inloopspreekuren, soms om sociaal een steentje bij te dragen door workshops te geven, soms om een korte en daadkrachtige zakelijke meeting te houden, soms om anderen te inspireren, soms om geinformeerd te worden over veranderingen op het eiland en soms om gewoon even te lachen of authentieke Texelse producten te proeven. Dit alles sluit aan bij de nieuwe business modellen die gebaseerd zijn op collectieve waardecreatie die de verbinding tussen sociaal-maatschappelijke en economische waarden realiseert. Dit is het uitgangspunt van De VerzamelPost.  
 
Mentaliteit
De VerzamelPost is een fysieke plek, een online platform, een familie, een huiskamer, een netwerk, een etalage, een springplank, maar bovenal een mentaliteitsverandering. Men kan zich verbinden aan De VerzamelPost, onderdeel worden van en bijdragen aan de veranderende dynamiek van het eiland middels lidmaatschap. De VerzamelPost heeft een open deur beleid met extra’s voor haar leden. Iedereen die deel wil uitmaken van en bijdragen aan de transitie is welkom. Iedereen op zijn eigen niveau, van ZZP’er/MKB’er tot werkzoekende, van scholier tot gepensioneerde, van de kwetsbaren tot de marktleiders. De VerzamelPost is een organisch groeiend vliegwiel dat inzichtelijk maakt hoe de bewoners en bezoekers van het eiland Texel vorm geven aan de balans tussen werk en leven in de veranderende wereld.  
 
Platform
De VerzamelPost is het overkoepelende platform van Texel waar alle initiatieven en pilotprojects samen worden gebracht. Alles in het kader van krachten bundelen en eilandbreed denken en communiceren. Alles wat betrekking heeft op de hoofdpijlers van De VerzamelPost (Faciliteren ontmoetingen / Sociaalmaatschappelijke activatie / Transitie nieuwe economie / Eiland vraagstukken) zal worden verbonden.  
 
Oproep: Wil je deel uit maken van de VerzamelPost? Laat het ons weten via info@deverzamelpost.nl 
 

Ondernemer uitgelicht

Twitter