Stichting Texel 600 jaar stad

Even voorstellen:

De stichting Texel 600 jaar stad. De stichting is opgericht om de viering van Texel 600 jaar stadsrecht in 2015 te organiseren. De website www.texel600jaarstad.nl is sinds augustus in de lucht. Op deze site vindt u straks het programma en andere informatie, bijvoorbeeld over de manier waarop ondernemers gebruik kunnen maken van het logo Texel 600 jaar stad.
Er is ook een brief die Logiesverstrekkers aan hun vaste gasten kunnen sturen.

Wanneer en waarom ging uw stichting van start?

Het is geen bedrijf in de letterlijke zin van het woord. Wél een onderneming. Volgens het woordenboek: ‘een zaak van enig gewicht die men op zich neemt’. En het is dan ook een hele onderneming!
In januari is een klankbordgroep samen met de Gemeente ideeën gaan verzamelen. In februari werd Ina Schrama  door de burgemeester gevraagd of ze voorzitter wilde worden van de stichting en een bestuur wilde samen stellen. De Stichting Texel 600 jaar Stad is nog op zoek naar een enthousiaste en ervaren secretaris en mensen die de PR en communicatie werkgroep willen versterken.  Het moet een feest worden voor alle Texelaars van jong tot oud in alle dorpen. Met daarnaast en daarbij activiteiten voor onze gasten. Om van 2015 een 'plusjaar' te maken. Een ambitieuze onderneming!

Wat is de grootste uitdaging?

Verbinding is een belangrijke waarde en uitgangspunt. Ondernemers kunnen op de gelegenheid inspelen met speciale aanbiedingen en arrangementen voor gasten of klanten. De band met klanten en gasten kan met en door dit jubileum versterkt worden. De vaste gasten zijn van harte welkom op het feest, zij zijn immers de ambassadeurs van Texel! De viering van Texel 600 jaar stad kan ook een aanleiding zijn voor ondernemers om als groep aanbod te bedenken. De Stichting wil daarin als een paraplu werken, waaronder alle activiteiten gebundeld kunnen worden en gezamenlijk naar buiten gebracht worden onder het motto: vier het met ons!

Wat maakt 600 jaar stadsrechten op Texel speciaal?

Het is natuurlijk best iets om trots op te zijn dat we al 600 jaar recht op zelfbeschikking als stedelingen hebben op ons prachtige eiland. Bovendien is het feest een gelegenheid om Texel vanuit een andere invalshoek op de kaart te zetten. Texel kan geprofileerd worden als een eiland dat een stad is. In oppervlakte is Texel de grootste stad van Nederland. Een stad met veel natuur en recreatie. De Stichting wil bereiken dat 2015 een 'plus' jaar wordt, een jaar waarin gasten graag naar Texel komen en twijfelaars door de festiviteiten een verblijf op Texel boeken.

Aan welke ondernemerskwaliteiten heeft Stichting Texel 600 jaar stad het meeste behoefte?

Er is behoefte aan creativiteit om het thema van Texel 600 jaar stad te benutten. Zoek bijvoorbeeld naar ludieke manieren om 600 te gebruiken in je aanbod. Werk samen plannen uit. Ook is er behoefte aan flexibiliteit om het volgend jaar net even anders te doen. En gebruik ons 'goed gastheerschap' om de band met onze gasten en klanten in het kader van dit speciale jaar te versterken!

Wanneer wordt er een beroep gedaan op de Texelse ondernemers?

Rob Vos en Peter van Gaalen zijn vanuit het bestuur in overleg met de ondernemers over de organisatie en invulling van het openingsweekend in Den Burg. In de dorpen worden werkgroepen gevormd waarin ook de ondernemersverenigingen worden betrokken voor de uitvoering van de dorpsactiviteiten. De Stichting is ook begonnen met sponsoring en fondswerving. De Gemeente heeft in 2012 een basisbudget voor het jubileum gereserveerd, maar inmiddels is er zo’n breed programma opgesteld dat er een aanvulling nodig is om alle plannen te  kunnen verwezenlijken. Stichting Texel 600 jaar stad hoopt de activiteiten samen met Texelse fondsen en bedrijven te kunnen realiseren met een win-win model voor iedereen. Het bestuur staat altijd open voor suggesties en ideeën. Die kunnen worden aangedragen via de bestuursleden of via de e-mail.

Waarom zoekt u in dit stadium contact met TOP?

Stichting Texel 600 jaar stad heeft contact met TOP gezocht om de leden te informeren en zoveel mogelijk ondernemers te bereiken over de viering van Texel 600 jaar stad. Het bestuur voert veel gesprekken met organisaties en mensen over de plannen. We zoeken naar draagkracht en verbinding. Door de gesprekken worden de plannen  aangevuld en verbeterd. Als voorbereiding op volgend jaar kunnen ondernemers het feest nu al meenemen in hun communicatie naar hun gasten. We vragen TOP leden die ons willen ondersteunen of die ideeën hebben om het thema van Texel 600 jaar stad te gebruiken om contact met ons op te nemen.

Over welke actuele ontwikkeling maakt u zich zorgen?

Dat we soms de samenhang verliezen, en teveel op onszelf gericht raken. Waardoor de kracht van samen verminderd.

Op welke verandering zit u te wachten?

Zullen we er niet op wachten en gewoon beginnen met de dingen, klein of groot die we samen, of voor onszelf,  willen veranderen? Elke weg begint gewoon met de eerste stap!

Hoe zien uw stichting, TOP en Texel er over vijf jaar uit?

Over vijf jaar is het jubileum gevierd, en kijken we er op terug met een warm gevoel. De stichting is dan opgeheven. Texel, vanuit alle geledingen, houdt zijn kernwaarden hoog. We zijn trots op Texel, dan al 605 jaar stad en we kijken uit naar de viering van 625 jaar stad in 2040!

Meer informatie over het programma in 2015 en het bestuur van de Stichting vindt u hier.

Ondernemer uitgelicht

Twitter