Interview met Bouke Weber

De nieuwe voorzitter van TOP: Bouke Weber

Het komende jaar is het mijn beurt om het algemeen voorzitterschap van TOP op me te nemen. Daar ben ik trots op. Want we staan als een huis.
Omdat we met 900 leden een behoorlijk goede afspiegeling zijn van alle ondernemingen op Texel.
Omdat we mede dankzij de macht van het getal en het lobbytalent van een aantal van onze leden een vaste gesprekspartner zijn van de gemeente en maatschappelijke ondernemingen. Ook voor MKB Nederland.
BoukeWeberDe meesten van ons kunnen zich focussen op hun bedrijf. Terwijl een aantal algemeen- en sectiebestuurders de belangen van alle 900 leden behartigt. En daarmee eigenlijk ook de belangen van ondernemingen op Texel die geen lid zijn.
Een klein voorbeeld: TOP volgt nu met belangstelling de ontwikkelingen rondom de revitalisering van De Koog tot een meer sfeervol duindorp. En heeft bij de gemeente benadrukt dat de Dorpsstraat absoluut de prioriteit van het project moet zijn en blijven.
We staan ook als een huis omdat we niet alleen denken aan vandaag: TOP werkt aan het verbeteren van de aansluiting tussen VMBO- en beroepsopleidingen. Zodat de toekomst verzekerd is van goed personeel voor Texelse ondernemingen.  TOP-ondernemers organiseren bijvoorbeeld sollicitatietrainingen  voor de OSG-leerlingen. Er zijn meer werkzoekenden dan banen, dus het is belangrijk om de banenmarkt als een koene, goed voorbereide ridder of hofdame te bestormen. TOP levert de jeugd degelijk, inspirerend strijdmateriaal.
En we staan als een huis omdat we de grootsten van Noord-Holland zijn.
Hoe belangrijk is het om groot te zijn op een eiland dat juist het vlaggenschip wil zijn van kleinschaligheid?
Wordt TOP niet een veel te logge, lompe eenheidsworst met heel veel neuzen die veel te veel dezelfde kant op staan? En hebben we dan geen enorme hinder van zo’n Old Boys Network? Ik denk van niet.
Want neuzen staan niet dezelfde kant op. Hoe meer mensen onze club betreden, hoe levendiger de discussies. Des te rijker de inspiratie. En aan het einde van een vergadering hoef je het niet met elkaar eens te zijn om goede besluiten te nemen. Onzin. De chaos van neuzen die verschillende richtingen op staan, leveren juist de mooiste plannen op.
Waarom een stevig huis belangrijk is:
De wereld rondom ons is complex. De manieren waarop beslissingen worden genomen, hoe de politiek stelling neemt. Hoe we onze samenwerkingspartner kiezen. Ze zijn ondoorgrondelijker  dan ooit. Assad was in het voorjaar wereldvijand nummer 1. In het najaar was hij de grootste bondgenoot in de strijd tegen de koppensnellende IS.
Syrië een voorbeeld dat voor ons te ver weg is? De eerste vluchtelingen die onderdak en onderwijs krijgen op ons eiland zijn al onderweg naar Texel. Het verschil tussen goed en kwaad wisselt met de seizoenen. De juistheid van een beslissing wisselt elk half jaar. Texelhopper is nu nog eilandvijand nummer 1. Ik hoop dat hij na de zomer meer dan ooit een bondgenoot blijkt te zijn.
We kunnen onze schouders ophalen over de groeiende complexiteit van de samenleving. Na het lezen van de krant onze koffie opdrinken en blij zijn dat er tussen ons eiland en die samenleving nog een zee van mogelijkheden ligt. Maar soms bereikt die complexiteit ons eiland. Via de achterdeur. En dan is het belangrijk dat we met elkaar zorgen dat we het overzicht houden. De frisse wind in onze Texelse koppen gebruiken om helder te blijven denken.
Een voorbeeld: het plan om de sluis bij Kornwerderzand in het voorjaar of de zomer een aantal weken te sluiten, voor onderhoudswerk. Dat heeft enorme impact op ons. De provincie en het rijk discussiëren al maanden volop over de financiering. Denk je dat zij zich in dit overleg druk hebben gemaakt over de impact op kustgebieden die elk zomerseizoen via deze sluis duizenden varende toeristen verwelkomen? En dat Texel veel inkomsten misloopt? Nee.
Dan is het zaak dat TOP gebruikmaakt van de macht van het ledenaantal. Actief lobbyt. De knelpunten helder op rij zet, de boot pakt en aan de slag gaat.
Terwijl u werkt, wordt er gelobbyed. Elke dag. Voor het openhouden van sluizen. Over het gunstig plannen van wegwerkzaamheden. Over het gemakkelijk en financieel meer haalbaar maken van nieuwe evenementen die goed zijn voor Texel.
Wat mij betreft mag het effect van ons degelijke huis op de ondernemende eilandsamenleving dit jaar nadrukkelijker  van de daken worden geroepen.  
Veel stakeholders denken nog steeds, dat we ondanks alles wat TOP heeft bereikt, niet méér doen dan het doorsluizen van de promotiebijdragen aan de VVV. De Texelse Courant kopte een dag na de ledenvergadering dat het TOP-bestuur erin is geslaagd om meer dan twee ton aan promotiebijdragen te verzamelen namens het VVV. Is dat echt ons enige bestaansrecht? Natuurlijk niet. De lobby achter de schermen en het samen optrekken is veel belangrijker. En daar is die gezamenlijke bijdrage ‘slechts’ een onderdeel van.
We zijn véél méér dan de vestzak van het VVV.
Wij zijn meer dan 900 selfies, zoals Koning Willem Alexander dat in iets andere vorm en context verwoordde in zijn kersttoespraak. TOP doet heel veel. Heel veel, alleen vertellen we het te weinig. 2015 wordt wat mij betreft het jaar van het méér vertellen over onze wapenfeiten. We zijn echt meer dan 900 selfies.

Ondernemer uitgelicht

Twitter