Zet u in voor de toekomst van toerisme op Texel

De gemeente Texel organiseert samen met TOP, LTO (Land- en Tuinbouworganisatie Noord), VVV Texel, SBB (Staatsbosbeheer) en Stichting Kernwaarden drie samenhangende workshops over het beleid voor verblijfsrecreatie. Aan de hand van de resultaten van deze workshops wordt de gemeenteraad geadviseerd over het nieuwe beleid. Ondernemers, inwoners en gasten zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan de workshops. Denk mee over wat perspectief biedt, misstanden tegengaat en de toerist laat genieten.

Recreatie en Toerisme (R&T) zijn samen dé economische pijler op Texel met een omzet van circa 75% van de eilandomzet. Daarmee zijn ze “Het Hart” van de economie. Dit vereist dat we goed moeten weten wat de toekomst van R&T moet zijn. Belangrijk is te bepalen wat we voor de gasten van ons eiland willen zijn Bepalend voor het te formuleren beleid is dat beoordeeld gaat worden welke ontwikkelingen mogelijk en noodzakelijk zijn. Hierom willen wij een nota die spelregels en speltips geeft over ontwikkelingsrichtingen en groeimogelijkheden van R&T. Dit met behoud en bij voorkeur versterking van de kwaliteiten van ons toeristisch product “Texel”.

Eerste workshop 28 april

De eerste workshop ‘Verblijfsrecreatie op Texel; hoe REGEL je dat?’ vindt op dinsdag 28 april om 19.30 uur plaats in de Krim in De Cocksdorp. Tijdens deze workshop wordt ingegaan op de veelheid aan regels en beleid maar ook hoe het landschap goed behouden kan worden omdat dit zo belangrijk is voor het toerisme. Het doel van de bijeenkomst is om alle regels over verblijfsrecreatie voor deelnemers duidelijk te krijgen. Daarnaast onderzoeken deelnemers welke ruimte voor ontwikkeling er binnen die regels bestaat en of er belemmeringen voor ontwikkeling zijn.

Tweede workshop 4 juni

In de tweede workshop op 4 juni worden aanwezigen gevraagd ideeën met elkaar te delen. Los van de regelgeving worden ideeën die belangrijk zijn voor het Texelse toerisme gemotiveerd.

Derde workshop 23 juni

Tijdens de laatste workshop worden ideeën naast de regels en beleidsvisies gelegd. Er wordt gesproken over waar aanpassing nodig is van de randvoorwaarden. De uitkomsten van de drie workshops – die allen om 19.30 uur starten - worden meegenomen in het advies over de geactualiseerde Nota Recreatie en Toerisme aan de gemeenteraad. Hierin zal duidelijk zijn welke ontwikkelingen mogelijk en noodzakelijk zijn. Het nieuwe beleid zijn de spelregels en speltips voor de ontwikkelingsrichtingen en groeimogelijkheden.

Wij hopen dat u alle drie workshops – die om 19.30 uur beginnen - bijwoont, aangezien er wel een samenhang is. Maar allereerst nodigen wij u uit voor 28 april om 19.30 uur in De Krim.

Vriendelijke groet,

De Werkgroep

Ondernemer uitgelicht

Twitter