Wijzigingen 2020 doorgeven

Halverwege januari verstuurt TOP de facturen voor de contributie van 2020. Hoogste tijd om mogelijke veranderingen door te geven dus.

Misschien is het aantal fte's gewijzigd dat u in dienst hebt, verhuurt u minder of meer slaapplaatsen, bent u van bank veranderd of verhuisd. Graag wijzigingen die van invloed zijn op de facturatie zo snel mogelijk, maar uiterlijk 28 december 2019, per e-mail doorgeven aan: . Ook wanneer u TOP wilt machtigen de contributie voortaan per automatische incasso te innen kunt u contact opnemen met het secretariaat. De tarieven voor het lidmaatschap worden in 2020 geïndexeerd zoals besloten op de ledenvergadering.

Ondernemer uitgelicht

Twitter

TOP Texel - Texels Ondernemers Platform - Postbus 155 - 1790 AD DEN BURG Texel - E-mail:
ontwerp & techniek: Zilte Zaken i.s.m. WEBJONGENS © 2017