"Wie niet kan delen, kan niet vermenigvuldigen"

Samenwerking tussen alle partijen is van groot belang voor de toekomst van de landbouw en de natuur op Texel. Met het 'Landbouw, Ondernemen en Natuurnetwerk Texel' (LONT) hopen de partijen op één lijn te blijven. 

"Dat Texel zo wordt gewaardeerd komt met name doordat ons eiland een prachtige diversiteit aan landschappen herbergt. Het karakteristieke glooiende cultuurhistorische landschap van de Hogeberg, haar uitlopers naar het oude land en de vele dynamische            

arnold2oude en jongere polders, met weilanden, akkers, vee en verschillende gewassen, afgewisseld met diverse duin en natuurgebieden sieren ons eiland."

Het zijn woorden van de Arnold Langeveld (voorzitter LTO Noord, afdeling Texel) in het toekomst rapport over de Texelse landbouw: 'Nu verbinden is de toekomst van morgen'. Langeveld heeft een uitgesproken mening, zoals dat ook geldt voor andere landbouwers en voor deskundigen vanuit andere hoeken. "Maar dat is het mooie op Texel. Je kunt duidelijk je standpunt maken, het gaat met respect voor elkaars mening. Je hoeft het niet altijd eens te zijn, maar je moet het wel samen doen. Daarom ben ik ook erg blij met de oprichting van het 'Landbouw, Ondernemen en Natuurnetwerk Texel' (LONT)", vertelt Langeveld. In het netwerk zetelen Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, TOP, nationaal park Duinen van Texel, Vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer De Lieuw Texel en natuurlijk LTO. Een breed gezelschap dus. "Dat is heus niet altijd makkelijk. Maar het is belangrijk om samen sterk te staan. Bij veel zaken kom je uit bij de provincie en soms bij het Hoogheemraadschap. Als wij het in deze groep samen eens zijn, wie moet daar dan buiten Texel nog wat van vinden?", stelt Langeveld.

Langeveld kijkt de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet. "Ik ben hartstikke trots op deze samenwerking. Daar mag de gemeente trouwens ook wel eens een compliment krijgen. Ook zij zijn een belangrijke schakel in het geheel. Zij maken dit mogelijk. We moeten nu gaan kijken hoe we in de komende jaren omgaan met de balans tussen natuur en landbouw. Wie weet is een grondbank een oplossing, waarbij uitgeruild kan worden. Met het oog op de schaalvergroting zal de landbouw soms wat meer ruimte kunnen gebruiken, waar die op andere plekken ingeleverd kan worden. Je houdt de oppervlakten landbouw en natuur dus hetzelfde, maar je deelt het anders in. Daar kun je beiden baat bij hebben, we moeten er dus samen over nadenken. Wie niet kan delen, kan niet vermenigvuldigen. We moeten met zijn allen werken naar een ideale woon-, werk- en leefomgeving", besluit de LTO-voorzitter.

Ondernemer uitgelicht

Twitter