Nieuwe Wet Kwaliteitsborging van kracht

Gepubliceerd op: 06 december 2023

Per 1 januari 2024 treedt de Wet Kwaliteitsborging (WKB) in werking. Deze wet heeft impact op de werkwijze en verantwoordelijkheden van de bouwende partij, met name aangaande de aansprakelijkheid. 

Dat heeft vooral te maken met de aansprakelijkheid, die voortaan grotendeels op het bordje komt van de aannemer. Een aantal belangrijke punten:

 

1. Met de WKB ben je als aannemer verantwoordelijk voor alle gebreken, ook als die pas na oplevering aan het licht komen. Dat geldt niet als de fouten jou niet toe te rekenen zijn, bijvoorbeeld door een ontwerpfout. Maar de bewijslast daarvoor ligt bij jou – ook dat is nieuw. Wel is de verwachting dat door de komst van de kwaliteitsborger bouwfouten sneller geconstateerd zullen worden. Daardoor zullen de faalkosten flink afnemen.

 

2. Ook dossiervorming speelt in de WKB een grote rol. Je zult van elk bouwproject een dossier moeten gaan opbouwen. Uit dat dossier moet blijken dat het bouwwerk aan alle contractuele eisen voldoet. Bij de oplevering reik je dit consumentendossier of opleverdossier uit aan de opdrachtgever. Het wordt dus nog belangrijker dat je je processen en de vastlegging daarvan goed op orde hebt.

 

3. Ten slotte verandert ook de 5%-regeling. Die houdt in dat 5% van de aanneemsom voorafgaand aan de bouw in depot gesteld wordt bij de notaris. Nu gaat dit bedrag drie maanden na de bouw automatisch naar de aannemer. Na invoering van de WKB keert de notaris het geld pas aan de aannemer uit nadat de klant heeft aangegeven dat alle gebreken zijn verholpen.

 

Lees hier meer over de nieuwe WKB.