Wat heeft TOP in 2015 bereikt? Een terugblik

Het jaar loopt ten einde. Michel Gregoire kijkt met u terug op het belangenbehartigingsjaar. Wat hebben we met elkaar bereikt en waarmee hadden we meer stappen willen zetten in 2015?

Door: Femmy Saal

Investeringsfonds STIFT en de toeristenbelasting

Michel: “Wat we bereikten: de gemeente houdt zich aan de oorspronkelijke afspraak die bij de instelling van het fonds met de ondernemers is gemaakt: een vast percentage van de jaarlijkse toeristenbelasting vloeit naar STIFT. Ondernemers kunnen via projectaanvragen gebruikmaken van de fondsgelden en hebben zo grip op de besteding van het geld.”

Waar dreigde het mis te gaan?

“De gemeente wilde in het voorjaar van 2015 meer grip op het budget en daarom de jaarlijkse toekenning loskoppelen van de hoogte van de toeristenbelasting. Hiermee zouden ondernemers de grip op de besteding van de toeristenbelasting kwijtraken. Dat is mede door de bemoeienis van TOP van de baan. Wat ook uit de onderhandelingen voortkwam: om de kwaliteit van de besteding te borgen is er een Raad van Toezicht ingesteld. Deze houdt zicht op het STIFT-beleid en de hoogte van de overheadkosten. Hierin zitten vertegenwoordigers van TOP, VVV en de gemeente.”

Samenwerking tussen VVV en ondernemers

“De communicatie tussen ondernemers en VVV is het afgelopen jaar sterk verbeterd, merk ik. Ondernemers konden bijvoorbeeld rechtstreeks meedenken over de vernieuwing van de website. De VVV biedt service, waarmee ondernemers weer meer resultaat kunnen boeken en VVV een betere online uitstraling krijgt. Verhuurders helpen met het verbeteren van hun accommodatiefoto’s door korting te bieden als ze professionele, Texelse fotografen inzetten. Dat vind ik daarvan een mooi voorbeeld.

MichelGregoireVVV is een tijd lang haar sterke boekingspositie kwijt geweest door de vlucht die platformen als booking.com en Airbnb namen. Door de band met ondernemers te versterken en veel te investeren in online marketing, heeft VVV haar unieke boekingspositie toch weer deels teruggewonnen.”

De retailvisie

“Het belangrijkste resultaat in 2015 voor dit onderwerp vind ik dat hij op de agenda is gekomen en dat de visie wordt gemaakt. De Texelse retail heeft een belangrijke functie in het toerisme.”

Waarom is deze visie belangrijk?

“Je ziet een verschil in behoefte tussen gemeente en retailers, bijvoorbeeld als het gaat over leegstand. De gemeente denkt meer planologisch. Zij wil zinloze leegstand voorkomen en geeft bijvoorbeeld een woonfunctie aan een pand. De middenstand rondom dat leegstaande pand is veel meer gebaat bij een inhoudelijke oplossing, namelijk het intact houden van het rondje winkelen. In een visie kun je een oplossing bedenken voor dit verschil in benadering.”

De havenexploitatie

“Hierop hebben we uiteindelijk bakzeil gehaald en dat vind ik nog steeds zo jammer! Samen met de Stichting Havenbelangen Texel wilden we graag dat er een marktpartij zou komen die de haven gaat exploiteren.
 
We presenteerden een plan, maar de gemeente heeft toch besloten dat ze er in ieder geval tot en met 2017 zelf grip op wil houden. Wat wel positief is: de gemeente is er nu meer van doordrongen dat de ondernemers in de haven willen dat zij beter luisteren naar ondernemersbehoeftes. Een direct resultaat is dat de gemeente op termijn gaat zorgen voor goede stroomvoorzieningen aan de wal. Hierdoor kunnen schepen hun generatoren uitzetten en gebruikmaken van elektriciteitsvoorzieningen in de haven.”

Grootste uitdaging voor volgend jaar?

“Het Economische Ontwikkelplan, zonder meer.”

Waarom is dit zo belangrijk?

“Nu werkt TOP toch vaak reactief. De gemeente ontwikkelt beleid en wij geven in verschillende fases een reactie. In het Economische Ontwikkelplan willen we de gemeente actiever laten zien in welke richting ondernemers op Texel zich bewegen. Welke trends en tendenzen er zijn en wat ze nodig hebben van de lokale overheid om de economie en de positie van Texel te verbeteren.

Zo kunnen we de Texelse overheid letterlijk laten zien: kijk, hier zijn wij binnen deze eilandeconomie mee bezig, dit doen wij en hierin hebben we de steun nodig van beleidsmakers en de politiek. Natuurlijk focussen we op het ondernemersbelang, maar van een goede eilandondernemer kun je verwachten dat hij oog heeft voor zijn omgeving en een verantwoordelijk rentmeester van zijn omgeving is. De politiek heeft de Texelse ondernemer wel eens onderschat. Met het plan hoop ik dat we ruimte kunnen maken voor een nog constructiever overleg.”

Wat is de belangrijkste les uit 2015?

“Dat ondernemers heel goed in staat zijn om commercieel te denken en goed om te gaan met hun omgeving. Dat besef zie je in de nota’s en visies van de gemeente gelukkig steeds meer terug. Als beleidsmakers de strikte kaders meer gaan loslaten, krijgen de mensen die moeten werken met het beleid de ruimte om grote verantwoordelijkheden zelf te dragen. En dat kunnen ze prima aan.”

Ondernemer uitgelicht

Twitter