Wanneer mag een winkel open?

Top krijgt vanuit de retail vragen over het wel of niet open mogen van winkels die voor een deel een essentieel assortiment hebben en voor een deel niet, hieronder de regel daarvoor.

De huidige situatie is gelijk aan die van vorig jaar. Dat betekent dat winkels open mogen, indien daar hoofdzakelijk sprake is van essentiële detailhandel. Net als vorig jaar wordt het begrip “hoofdzakelijk” nader ingevuld met een omzetnorm. Bepalend voor de vraag of een locatie hoofdzakelijk essentieel is, is of de omzet minstens voor 70% voortkomt uit essentiële detailhandel. Bij het vaststellen van de omzet is de feitelijke situatie over een langere tijd bepalend en wordt uitgegaan van de omzetsituatie zoals deze was voor het moment van inwerkingtreding van de onderhavige regeling. Winkels die aan die norm voldoen, mogen in zijn geheel open. Winkels die niet aan die norm voldoen, mogen in zijn geheel niet open.

Ondernemer uitgelicht

Twitter