Projectgroep Waal en Burg

Polder Waal en Burg is een groot gebied en heeft een aanzienlijk belang voor Texel; voor bewoners, agrariërs en toeristen. Het is belangrijk dat de Texelse natuur wordt versterkt, het authentieke karakter van het gebied in stand blijft of zelfs wordt versterkt en de belevingswaarde van het gebied toeneemt. Deze zaken worden aan de hand van het nu lopende herinrichtingsproces geregeld voor een hele lange termijn en daarom doet TOP graag mee aan de discussie erover.

Veel mensen die begaan zijn met de inrichting van Polder Waal en Burg - toeristische ondernemers, agrariërs en belanghebbenden die lid zijn van TOP –weten na de klankbordsessies nog steeds niet - of onvoldoende -  hoe de herinrichtingsplannen eruit zullen gaan zien en in welke mate rekening gehouden wordt met de inbreng die zij tot nu toe hadden.

Welke functie wil je dat dit gebied heeft voor Texel? Voor wie ontwikkel je het gebied? Met welke combinatie van natuur- en (toeristische) gebruiksdoelstellingen en met welke rendementen voor natuur, recreatie en belevingswaarde? We missen een heldere structuur: bijvoorbeeld onderverdeling in natuurvraagstuk, watervraagstuk, agrarisch vraagstuk, toeristisch vraagstuk. We missen ook informatie, er wordt bijvoorbeeld niet verwezen naar eerder in de polder Waal en Burg uitgevoerde onderzoeken uit 2006 en 2011. Daarom heeft TOP samen met LTO Noord KAVB Afdeling Texel, Dorpscommissie De Waal, en andere belanghebbenden een projectgroep opgericht. Doel van deze groep is om een krachtige inhoudelijke bijdrage te leveren aan het herinrichtingsproces en onze leden alsmede de andere belanghebbenden goed te informeren over dit proces. De projectgroep heeft afgelopen vrijdag met de provincie over het herinrichtingsproces gesproken.

Ondernemer uitgelicht

Twitter