"Voor het toerisme staan alle lichten op groen!"

Rob Vos is komend jaar voorzitter van TOP. Dat dat niet vanzelfsprekend is, blijkt wel uit zijn speech tijdens de nieuwjaarsreceptie van De Krim en TOP die dinsdag gehouden werd in de Evenementenhal Texel. "Mijn eerste reactie was 'NEE', want ik ga echt niet staan spreken op de nieuwjaarsreceptie van TOP, dat is echt helemaal niks voor mij. Voorzitter zijn is niet erg, maar spreken in het openbaar is verschrikkelijk. Ik ben - om in Iwan (Krimdirecteur Groothuis red.) termen te blijven - niet van woorden, maar van daden."

De toon van Vos was opgewekt en had de nodige humor. De stemming zat er sowieso opperbest in tijdens nieuwjaarsreceptie, wat niet betekent dat er geen ruimte was voor een aantal kritische kanttekeningen. Michel Gregoire, manager van TOP begon met de positieve kant: "Onze VVV, dames en heren, het grootste ondernemersbelang van onze vereniging, presteert goed als het om doelgroepenmarketing gaat. Het totale marketingbudget ten opzichte van de totale lasten is inmiddels boven de 60 procent uitgestegen en zal in 2019 nog verder toenemen in de richting van de 70 procent. Het totale VVV-budget zal in 2019 circa 3,4 keer de bijdrage van de 'stakeholders' bedragen (TOP, gemeente en TESO zijn de stakeholders red.). Dat is een grote multiplier en we mogen er heel erg trots op zijn. Als je het nieuws goed leest, staan voor het toerisme alle lichten op groen! Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) houdt er rekening mee dat het aantal buitenlandse toeristen zal toenemen van 18 miljoen naar 29 miljoen in 2030; en ook dat het aantal binnenlandse toeristen zal toenemen van 24 miljoen vorig jaar naar 31 miljoen in 2030."

 Keerzijde

Gregoire stelt dat er ook een keerzijde zit aan dit succes: "Als je zulke cijfers hoort, weet je dat iedereen zich goed zal voorbereiden om mee te kunnen profiteren. Oftewel: door de groei zal ook de concurrentie toenemen. En dat is iets wat we ons op Texel moeten aantrekken. Het ging erg goed in 2018 en als we willen dat het zo blijft of nog beter gaat, moeten we onze concurrentiekracht versterken. Dat TOP meedoet in het Planet De Koog project is daar een voorbeeld van. Met z'n allen moeten we ervoor zorgen dat waar de gast ook komt op het eiland, hij een fantastische ervaring heeft."

Iwan Groothuis

Aan het woord kwam uiteraard ook gastheer Iwan Groothuis zelf. "Volgens mij is het voor toeristisch Texel wederom een goed jaar geweest. De cijfers van de TESO gaven het al aan, er is ook in 2018 weer sprake geweest van een stijging van het aantal bezoekers naar Texel. Dat betekent dat Texel nog steeds een A1 locatie is op toeristisch gebied. En dat is ook terecht. We zijn een onderscheidend eiland, met een combinatie van schitterende natuur, een diversiteit aan kwalitatief goede verblijfsaccommodaties en winkelbestand, goede culturele faciliteiten en een veelheid aan evenementen gedurende het jaar. Indien we met zijn allen blijven inzetten op kwaliteit en diversiteit, met oog voor de unieke waarden van Texel, dan kunnen we onze unieke positie ook voor de toekomst continueren", sprak hij.

Ook Groothuis ziet een keerzijde van het succes: "De groei van het toerisme heeft echter ook tot gevolg dat er een aantal knelpunten ontstaan die zeker aandacht behoeven van ons allen; ondernemers, gemeente en de Texelse samenleving als geheel. Ik denk hierbij onder andere aan huisvesting: voor jongeren, voor ouderen en voor overkanters die op Texel willen komen werken. Niet alleen permanent, maar zeker ook personeelshuisvesting om seizoenpersoneel op een kwalitatief goede wijze voor de zomerperiode te kunnen huisvesten. Ik wil nogmaals pleiten voor meer maatwerk om de tijdelijke pieken adequaat op te kunnen vangen. Maar ook de kwaliteit van het onderwijs op Texel, mobiliteit, parkeerbeleid en de financiële situatie van de gemeente zijn zaken die ons allemaal aangaan en waar we ons als Krim organisatie zorgen over maken. Ik wil een beroep op u allen doen. Indien u zich betrokken voelt of specifieke kennis heeft bij een bepaald onderwerp, aarzel niet maar meld U aan bij TOP."

 Speciale aandacht van de Krim-directeur ging uit naar de OSG. "Ik heb vandaag opnieuw mijn kinderen eerder van school moeten halen vanwege lesuitval. Dit is niet de eerste keer. Iedereen is overtuigd van de noodzaak van een goed functionerende school op Texel. Laten we daar met zijn allen dan ook kritisch naar blijven kijken", sprak hij.

Bestuurlijke vernieuwing

Rob Vos richtte zijn pijlen nogmaals op de bestuurlijke vernieuwing binnen TOP. "We zijn vorig jaar binnen het TOP-bestuur en samen met een werkgroep van ondernemers begonnen aan een traject van bestuurlijke vernieuwing binnen het TOP-bestuur en dus binnen haar sectiebesturen. Er wordt al een tijd over gesproken en we zullen hier dit jaar mee verder gaan. Zonder jullie lukt dit niet en ik wil hierbij dan ook een oproep doen om bestuurlijk actief te worden. Het is gewoon leuk om te doen. Je leert zaken die je normaal niet in je eigen onderneming tegenkomt en dan nog: ik sta hier ook, en als ik het kan dan kunnen jullie het ook."

Dit jaar gaat het TOP-bestuur zich onder meer bezig houden met de verdere ontwikkeling van de Texel Academy. "Samen met Peter Bongaards en Marianne Langeveld zijn we er na ruim twee jaar praten en praten, in geslaagd om afgelopen september een eerste aanzet van de zo gewenste koksopleiding te hebben mogen starten. Uiteraard hebben wij hierin de nodige uitdagingen, maar er ligt wel een basis. Vanuit deze basis gaan we verder naar het vervolg. De Texel Academy is er niet alleen maar voor de koksopleiding maar is ook opgericht om bedrijfsopleidingen in allerlei andere secties te kunnen realiseren. Hiervoor zoekt de Texel Academy een bestuur en enthousiaste leden uit andere secties om mee te doen en van de Texel Academy het succes te maken dat we voor ogen hebben. Makkelijk zal dat niet zijn, maar gezien onze demografische toekomst wel noodzakelijk", stelt Vos.

Tot slot wees de kersverse voorzitter nog even op de 'Week van de Ondernemer' die van 12 tot 14 maart gehouden wordt. Hierover later meer.

 

 

Ondernemer uitgelicht

Twitter