In gesprek met de gemeente

Dit jaar konden de horecaondernemers helaas niet aan de vraag voldoen die er wel was vanuit de Oranjefans omdat er veel beperkingen werden opgelegd aan het organiseren van festiviteiten rond de wedstrijden van het WK voetbal.

TOP is daar samen met partijen als Stichting HEK, Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Texel en dorpscommissies over in gesprek geweest met de gemeente. Dat had geen effect meer op de mogelijkheden die er dit jaar waren, maar heeft hopelijk wel de weg geëffend voor duidelijke afspraken rond het komende EK (2016 in Frankrijk) met de gemeente Texel. Bij de feestelijkheden die wel georganiseerd zijn heeft niet één noemenswaardig incident plaatsgevonden, alles is zeer feestelijk en vrolijk verlopen. Daarom gaan de Horecabelangen Den Burg, Stichting HEK en KHN afd. Texel proberen samen met de gemeente tot een goed beleid te komen voor de volgende toernooien.

Deze zomer wordt er ook elke twee weken gesproken over eventuele overlast in De Koog met gemeente, dorpswacht en politie door vertegenwoordigers van KHN, afdeling Texel, Dorpscommissie De Koog, De Koog aan Zee, St. Hek, Texelcampings en TBO. Het eerste overleg op 7 juli heeft een ieder geconstateerd dat er  geen noemenswaardige klachten waren voor de bewoners en bedrijven. De enige momenten van overlast liggen rond de sluitingstijd van de Horeca: de afvoer van uitgaanspubliek blijft een punt van aandacht. Het tweede overleg vond plaats op 21 juli. Het zomeroverleg wordt door alle partijen als nuttig ervaren. Het blijft van belang om zaken meteen te melden. Die hoeven niet te wachten tot het volgende zomeroverleg.
 
 

Ondernemer uitgelicht

Twitter