Veiligheidsscan Kleine Bedrijven

Binnenkort komt het Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid (CCV)  op Texel langs om ter plekke een veiligheidsscan uit te voeren bij de kleine bedrijven die daar toestemming voor geven. Het CCV is vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie aangesteld om bedrijven voor te lichten op maatregelen ter voorkoming van criminaliteit en het verhogen van de veiligheid.

 In 2012 is het landelijke actieplan ‘Criminaliteit tegen bedrijven’ gelanceerd. Een onderdeel van dat actieplan gaat in op de veiligheid van kleine bedrijven (VKB). Deze bedrijven worden gestimuleerd om preventieve veiligheidsmaatregelen te nemen via het uitvoeren van een veiligheidsscan. De adviezen die uit de Veiligheidsscan naar voren komen worden met de ondernemer besproken en de ondernemer wordt voorgelicht over de mogelijkheden voor vergoeding van de maatregelen die hij of zij zou moeten nemen. De verder afwikkeling van de aanschaf van maatregelen zal gebeuren via het secretariaat van het CCV.  

Meer informatie

Voor meer informatie over de regeling Veiligheid van Kleine Bedrijven (VKB) en over de Veiligheidsscan, kunt u terecht op de website van het CCV.

www.hetccv.nl/instrumenten/veilig-ondernemen-scan/index

         

Ondernemer uitgelicht

Twitter