Veilig op Texel

Op veiligwinkelgebied.nl of veiligbedrijventerrein.nl is te zien hoe gemeenten, winkelgebieden en bedrijventerreinen scoren op een aantal veel voorkomende incidenten, zoals fietsendiefstal, diefstal uit bedrijf of instelling of vernieling. De monitor laat goed zien hoe het met de veiligheid op Texelse bedrijventerreinen of in Texelse winkelgebieden is gesteld.

Niet alle ondernemers zijn zich voldoende bewust van de gevolgen die criminaliteit kan hebben voor het bedrijf. Om als ondernemer toch even stil te staan bij veiligheid, is de Veilig Ondernemen Scan ontwikkeld.
Zie hiervoor
http://www.veiligondernemenscan.nl/
 
De monitor is een initiatief van de politie en de Kamer van Koophandel in Noordwest-Nederland.
Naar verwachting introduceert het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) vanaf 2014 een landelijke veiligheidsmonitor.

Ondernemer uitgelicht

Twitter