Veilig en verantwoord bezoek aan Texel

Geacht TOP-lid,

Het zal u niet ontgaan zijn dat het iets drukker aan het worden is op Texel. Dat is vanuit economisch perspectief een goed teken. Deze nieuwsbrief gaat over maatregelen om de toename van toeristen op een veilige en verantwoorde manier te regelen.

TOP Website

Op www.top-texel.nl is een speciale ‘corona’ pagina ingericht. Hier plaatsen we de meest actuele informatie over verordeningen en maatregelen voor alle soorten ondernemers. Kijk bijvoorbeeld goed naar de ‘branche’ protocollen om te zien wat je eventueel nog kunt doen om je winkel, restaurant, accommodatie voorziening etc. zo goed mogelijk kunt inrichten i.v.m. coronamaatregelen. Als u hoteleigenaar bent, kunt u bijvoorbeeld meteen de brief van de veiligheidsregio zien over het juiste gebruik van hotelterrassen!

Masterplan 1,5 meter economie

Het Masterplan wordt dinsdag 12 mei besproken in het college. Het gaat over de maatregelen die alle ondernemers moeten nemen op basis van de noodverordeningen, over het inrichten van de openbare ruimtes, en over maatregelen die zorgen voor spreiding. Velen van u hebben suggesties gedaan die onderdeel uitmaken van dit plan.  Aan het ‘Masterplan’ hangen zgn. werklijsten per dorp, voor het strand en andere specifieke locaties. Gemeente en mensen van maatschappelijke organisaties (TOP, VVV, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, VST, KHN Texel, LTO-KAVB etc.), gaan zorgen dat uitgevoerd word wat op de werklijsten staat.

VVV TexelMap app

VVV lanceert op korte termijn een zgn. crowd control app; deze maakt het gecontroleerd spreiden van eilandbezoekers mogelijk. We denken dat dit een nuttig instrument is om te zorgen dat het nergens op openbare plekken en bij attracties te druk wordt. Goed om uw gasten op deze app te wijzen. Nadere informatie volgt!

Annuleringen; juridische problemen

Meerdere logiesondernemers worden geconfronteerd met ‘juridisch wapengekletter’ als blijkt dat een annulering niet volgens de geldende normen/regels kan worden verwerkt. Dat is natuurlijk heel vervelend. Om te helpen hebben we een voorbeeldbrief op www.top-texel.nl in alle logies-sectietabs geplaatst, waarmee in eerste instantie geantwoord kan worden. Deze brief is gemaakt en beschikbaar gesteld door mr. Vincent van der Velde, Alpha Advocaten Texel (www.alpha-advocaten.nl).

Bezoek Commissaris van de Koning

Op donderdag 30 april heeft de Commissaris van de Koning een informeel bezoek aan Texel afgelegd. Hij zet zich in voor een financieel steunpakket voor de Waddeneilanden (samen met de Commissaris van Friesland en de Burgemeesters van de Wadden). De Burgemeester van Texel heeft hier een beduidende rol in gespeeld! Hopelijk gaan we de effecten hiervan op korte termijn zien; via onze contacten in de 2e kamer wordt de druk opgevoerd.

Brief voor toeristen

We treffen op dit moment allemaal maatregelen om de gasten veilig en comfortabel te kunnen ontvangen. Op zeer korte termijn komt een brief beschikbaar waarin de gasten welkom worden geheten en uitgelegd wordt dat we hier goede maatregelen voor getroffen hebben. Gemeente, TOP, VVV, TESO en de Texelse huisartsen hebben aangegeven zo’n brief te ondertekenen. Zodra deze beschikbaar is, laten we het u meteen weten.

Veiligheidsregio en Gemeente

posters

 

 

 

 

 

 

 

Om mensen aan ‘social distancing’ te herinneren, stelt de gemeente 4 posters beschikbaar in A0 of A2 formaat, die u kunt bestellen door een mail te sturen aan gemeentewinkel@texel.nl graag naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, aantal en gewenst formaat posters vermelden

Alert

De komende weken volgen regelmatig updates; hou de nieuwsbrieven aub goed in de gaten! Vragen: mail aan info@top-texel.nl of bel met de manager (Michel Gregoire) als het urgent is. 12-05-2020

Ondernemer uitgelicht

Twitter