Vacature secretariaat van TOP

Op dit moment voert onze externe partner Clara Jonker het secretariaat en de ledenadministratie van TOP. Wij zoeken iemand die deze werkzaamheden wil voortzetten nu zij deze opdracht gaat beëindigen.

TOP is het Texelse ondernemersplatform met een ledenaantal van bijna 900 actieve ondernemers. Via TOP brengen deze ondernemers geld bij elkaar voor de promotie van Texel. daarnaast is TOP belangenbehartiger en draagt op die manier bij aan een goed ondernemersklimaat op het eiland.

Op deze website staat wat TOP doet, hoe wij georganiseerd zijn en wat er in de actualiteit is.

Vacature Secretariaat en Ledenadministratie

secretaresseHet werk kan worden uitgesplitst in drie deeltaken. Hieronder zijn de belangrijkste taakonderdelen samengevat:

Secretariaat:

• Ondersteunen van werkzaamheden van de Manager TOP, voeren van werkoverleg en agendabeheer
• Beheer van correspondentie, e-mail, post(bus)
• Plannen, voorbereiden, notuleren en documenteren van bestuursvergaderingen, ALV en informatiebijeenkomsten
• Ondersteunen van de sectiebesturen en communities
• Onderhouden van ledencontact, overleg met VVV, klachtafhandeling

Ledenadministratie:

• Verzorgen van gehele ledenadministratie
• Voorbereiden en uitvoeren van contributiefacturatie (jaar-en kwartaalbasis), incasso en debiteurenbeheer
• Crediteurenadministratie en -beheer
• Uitvoeren betalingsopdrachten; bijhouden van bank
• Voeren van de financiële administratie in CASH
• Opstellen van begroting en (kosten/baten) maandrapportages

Communicatie:

• Bijhouden van de website (in Joomla), agenda, nieuwsitems en technisch overleg met onderhoudsleverancier website
• Voorbereiden nieuwsbrieven, verzamelen interessante webitems, voorbereiden content voor alle sociale media
• Overleg met communicatiepartner voor alle nieuwsitems en planning
• Opstellen en uitvoeren van mailings aan leden, actueel houden van mailinglijsten

Het secretariaat wordt door een externe professional uitgevoerd en is (dus) geen functie in loondienst verband. De externe secretariaatspartner besteedt gemiddeld ca. 12 -15 uur per week aan de werkzaamheden.

Wij zoeken iemand die zich met gedegen ervaringsbestanddelen op het bovenomschreven takenpakket kan kwalificeren en nodigen u uit binnen twee weken te reageren, tot uiterlijk vrijdag 25 maart as. via e-mail aan: michelgregoire@top-texel.nl of info@top-texel.nl en/of per post aan TOP, Postbus 155, 1791 WT Den Burg.

 

Ondernemer uitgelicht

Twitter