Uw TOP lidmaatschap in 2016

Halverwege januari verstuurt TOP de facturen voor de contributie van 2016. De tarieven voor het TOP lidmaatschap worden in 2016 niet verhoogd, want er is niet geïndexeerd. Maar misschien is het aantal fte gewijzigd dat u in dienst hebt, verhuurt u minder slaapplaatsen of bent u van bank veranderd. Wilt u wijzigingen die van invloed zijn op de facturatie zo snel mogelijk, maar uiterlijk 10 januari 2016 per e-mail aan het secretariaat doorgeven? Ook als u TOP wilt machtigen om de contributie voortaan per automatische incasso te innen kunt u contact opnemen met het secretariaat. TOP kan uw contributie per jaar of per kwartaal innen, maar heeft dan wel uw machtiging nodig.

Hoe het ook al weer zit met de TOP contributie leest u hier. Het interview van Femmy Saal met Robin Konijn over de contributie vindt u hier.

BestedingTOPcontributie

Ondernemer uitgelicht

Twitter