UNIVERSITEIT UTRECHT PRESENTEERT ONDERZOEKSRESULTATEN IN DE O.S.G.

Vijf studenten komen onder begeleiding van professor Wassen en universitair docent van der Laan naar Texel om presentaties in de O.S.G. te geven over vijf thema’s van duurzaamheid. Van 22 tot 28 mei 2018 werd Texel bezocht door alle honderdveertig eerstejaarsstudenten Global Sustainability Science van de Universiteit Utrecht. Zij hebben in die week veldonderzoek gedaan op het gebied van zwerfafval, landschap, verzilting, windenergie en mobiliteit. Vijf studenten zijn geselecteerd en zullen op 11 oktober vanaf 20:00 in O.S.G. De Hogeberg de belangrijkste onderzoeksresultaten en aanbevelingen van die honderdveertig studenten presenteren aan Texel. Vorig jaar is er ook een grote groep studenten van deze universiteit geweest en ook de komende drie jaar zullen nieuwe groepen Texel blijven bezoeken voor veldonderzoek. Dit jaar hebben de studenten zich gericht op een vijftal onderwerpen: zwerfafval, transport en mobiliteit, windenergie, landschapsbeleving en verzilting.Dit is echter de eerste keer dat de groep terugkomt om de aanbevelingen aan Texel terug te koppelen. Dit initiatief, genaamd Studenten Uur, komt van Texlabs en de universiteit. “Zo doen de studenten unieke praktijkervaring op als consultant. Daarnaast hopen we natuurlijk dat een aantal nuttige adviezen worden opgepakt door de Texelse ondernemers, overheden en organisaties. Dat is precies de vorm van win-win wisselwerking tussen student en Texel waar we vanuit Texlabs naar op zoek zijn”, aldus Pepijn Lijklema van Texlabs.
Een deel van de studenten heeft zich gericht op transport en mobiliteit. De onderzoeken laten zien dat autogebruik nog steeds toeneemt op Texel. Daarom zouden elektrische vervoermiddelen een goede toekomst kunnen hebben, mits hier de juiste infrastructuur voor aangelegd zal worden. Een reden voor het hoge autogebruik bleek de door de geïnterviewde Texelaars ervaren ontoegankelijkheid van de Texelhopper. Daarom adviseren de studenten bussen die regelmatiger rijden en waarbij je betaalt naar de afstand die je aflegt. “Zo betaalt iedereen een eerlijke prijs en hoef je niet altijd een uur van te voren te reserveren”, aldus de studenten.
Rondom het thema afval hebben de studenten zwerfafval geïnventariseerd op de stranden, in de duinen en in de dorpen. De resultaten laten o.a. zien dat de aanwezigheid van lokale prullenbakken geen effect had op de hoeveelheid zwerfafval in de dorpen. Gesprekken en enquêtes met bewoners, toeristen en ondernemers laten zien dat er wel een wil is om afval te scheiden, maar dat hier niet altijd mogelijkheden voor zijn. Zo kan plastic alleen gescheiden opgehaald worden bij mensen die hiervoor de benodigde oranje container hebben. De studenten raden dan ook aan dat het apart inzamelen van plastic overal op Texel ingevoerd wordt. Dus dat plastic scheiden bijvoorbeeld ook een mogelijkheid wordt bij openbare prullenbakken.
Het energie-onderwerp richtte zich op de (on)mogelijkheden rondom de opwekking van windenergie. Een belangrijke bevinding was dat de effecten op het toerisme erg klein lijken te zijn. Van de ruim 400 ondervraagde toeristen gaf 46 procent aan geen last te zullen hebben van windmolens op Texel. Een ander groot deel, 44 procent, zei de windmolens wel storend te vinden, maar alsnog terug te zullen komen naar Texel.
Er zijn ook andere onderwerpen aan bod gekomen. Zo heeft één studentengroep een duurzame fietstocht over Texel ontworpen waarbij allerlei duurzame en lokale initiatieven bezocht kunnen worden en meer inzicht verkregen wordt over het belang van een duurzame visie op Texel.
Naast de specifiekere adviezen hebben de studenten de verschillende bevindingen ook geprobeerd samen te brengen in algemenere adviezen. Een voorbeeld van zo een advies is een ‘duurzaamheidsbestuur’ waarin zowel gemeente raadsleden zitten als bewoners en ondernemers. Volgens de studenten verhoogt dit de communicatie tussen de gemeente en de inwoners van Texel, het draagvlak en de inbreng van duurzamere initiatieven van de bewoners.
Professor Wassen: ‘Voor de studenten is het onderzoek een geweldige leerervaring geweest en we hopen dat u en Texel er ook wat aan heeft. Daarom komen we nu graag terug om u over onze bevindingen te informeren. De studenten presenteren en bediscussiëren dan graag hun bevindingen en nieuwe ideeën.’ Deze bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk en vindt plaats in O.S.G. De Hogeberg in Den Burg. Vanaf 19:45 gaan de deuren open en het programma begint om 20:00 uur.

Ondernemer uitgelicht

Twitter