Uitnodiging ledenvergadering 9 november

Geacht TOP-lid,

In de vorige Algemene Ledenvergadering spraken we u over personeel en huisvesting. Tijdens deze vergadering vertellen we u wat we vervolgens in gang gezet hebben; O.a de Bestuursvoorzitter van ROC Kop van Noord Holland is speciale gast. Hij laat zien wat we gezamenlijk doen om met verschillende leertrajecten personeelsproblemen op te lossen.

Ook dit jaar zijn we te gast bij een onderneming die bij velen bekend is….maar onder een andere vlag dan voorheen: Theaterrestaurant Klif 12 is omgedoopt in De Toegift. Eigenaar en cabaretier Berry Lussenburg zal een deel van de avond invullen met een inspiratiesessie waar een deel van zijn Texelse belevenissen in verwerkt is.

In het formele gedeelte kijken we naar de jaarcijfers van 2016 en laten we de ontwikkelingen van 2017 zien. Ook werpen we alvast een blik vooruit op de komende gemeenteraadsverkiezingen. Uiteraard kunt u vragen stellen en ons laten weten wat u belangrijk vind in de ontwikkeling van TOP.

We sluiten af met een borrel, hopen op goede discussies, mooie verhalen en een gezellig samenzijn! Bent u erbij? We rekenen van harte op uw aanwezigheid en inbreng.

Datum: Donderdag 9 november 2017 Plaats: De Toegift@Klif12 Tijd: 20.00 uur - 21.30 pauze 21.45 - 22.30 uur om 19.30 uur staat de koffie en thee voor u klaar!

De vergaderstukken kunt u opvragen bij het secretariaat via secretariaat@top-texel.nl of 06-53245253. Via deze weg kunt u zich ook aanmelden.

ALGEMENE LEDENVERGADERING TOP
Datum : Donderdag 9 november 2017
Aanvang : 20 uur
Locatie : De Toegift @Klif12

AGENDA

1. OPENING
2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
3. GOEDKEURING NOTULEN
4. STAND VAN ZAKEN TOP
5. FINANCIEEL JAARVERSLAG
4.1 Jaarrekening 2016
4.2 Raming 2017
4.3 Begroting 2018
4.4 Kascontrole
6. RONDVRAAG
7. Opleidingen en personeelsvraag op Texel door bestuur ROC Kop van Noord Holland
PAUZE
INSPIRATIEK ….een inspiratiesessie over wat je meemaakt als nieuwe ondernemer op Texel en meer…” door Berry Lussenburg (nieuwe eigenaar De Toegift@Klif12)

AFSLUITENDE BORREL

Ondernemer uitgelicht

Twitter