Uitnodiging brainstormsessie Huisvesting (seizoens)personeel

 Op Texel is behoefte aan meer tijdelijke woonruimte. Voor personeel, stagiaires en mensen die om persoonlijke redenen soms ineens zonder huisvesting zitten. De gemeente onderkent deze behoefte en wil faciliteren bij het realiseren van slimme oplossingen. 

Er leven wel ideeën, maar misschien zijn er nog betere plannen te verzinnen. Om tot een goede afweging te komen, wordt op maandag 25 februari van 19.00 tot 21.30 uur in het gemeentehuis van Texel een brainstormsessie gehouden, waarvoor we u graag willen uitnodigen. Het is een besloten bijeenkomst, waar vrijuit kan worden gesproken. Er worden mensen uit allerlei geledingen gevraagd voor een brede, frisse kijk op de problematiek. Opgeven kan hier

Wilt u hier aangeven of u aanwezig kunt zijn bij deze sessie?

Om duidelijk te krijgen hoe groot de behoefte aan tijdelijke woonruimte precies is, is er een onderzoek gedaan. De sessie begint met een korte presentatie daarover. Er zijn op Texel al bepaalde mogelijkheden voor het realiseren van oplossingen, maar ondanks dat neemt de vraag toe. Dus wat er al is en nog kan, is kennelijk niet genoeg. Of het is niet overal bekend wat er mogelijk is.

Een overzicht van wat al is toegestaan:  In het buitengebied bij agrarische bestemmingen en bedrijfsbestemmingen en in de dorpskernen bij de bestemmingen Bedrijf, Bedrijventerrein, (verblijfs)Recreatie, Detailhandel, Centrumbestemming en Horeca is het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden inpandige verblijven te realiseren voor huisvesting van tijdelijk personeel van het bedrijf in kwestie, tot een maximum van 20 personen.  In het buitengebied bij (verblijfs)recreatieve bestemmingen mag huisvesting voor seizoenspersoneel binnen de bouwmogelijkheden van het bestemmingsplan worden gerealiseerd. Op recreatieve terreinen mag 3 procent van het oppervlak worden bebouwd voor centrale voorzieningen en daarin mogen ook kamers voor seizoenspersoneel worden gemaakt.

Programma Datum: 25 februari 2019 Locatie: Gemeentehuis Tijd: 18:45 uur tot 21.30 uur  Inloop van deelnemers  Welkomstwoord door wethouder Edo Kooiman  Presentatie van de heer Kees Brinkman NHN  Uitleg over het doel en proces van deze avond door gespreksleider Tessa van Daalen  Brainstormen in diverse groepen  Pauze  Korte pitch van de input - 1 minuut per groepje  Discussie over de aangeleverde input  Afsluiting door wethouder Hennie Huisman  Informele afsluiting tot 21.30 uur Huisvesting (seizoens)personeel is een uitdaging voor ons allemaal, denk dus met ons mee. Graag tot ziens op 25 februari!

Ondernemer uitgelicht

Twitter