Trendwatcher toerisme op ALV

Geacht TOP lid,

Graag nodigen we u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van de vereniging. We hebben een bewogen periode in de belangenbehartiging achter de rug, er is veel gesproken over ‘onze’ VVV en er zijn prachtige ondernemers initiatieven van de grond gekomen, waarbij de oprichting van Texelacademy misschien wel het mooiste voorbeeld is. Aan al deze dingen besteden we aandacht op de ledenavond.

Natuurlijk staan we ook stil bij de stabiliteit van de vereniging, bekijken we de jaarcijfers 2018, waar we nu staan en de begroting 2020.

Daarnaast zullen we uitgebreid stilstaan bij de bestuurlijke vernieuwing; Op basis van de wens voor een compacter bestuur, snellere bestuurswisselingen en meer ledenactiviteiten hebben we een aantal zaken veranderd en daar met de sectiebesturen ook veel over gesproken. Voor het veranderen van de sectiestructuur is wel een statutenwijziging nodig; die hebben we voorbereid en deze zullen we dus ook toelichten en in stemming brengen*

Goof Lukken: ‘Trendwatcher toerisme en vrije tijd’

We hebben Goof Lukken voor deze avond uitgenodigd. Hij is trendwatcher toerisme en vrije tijd en komt met ons praten over de ontwikkelingen op het gebied van vrijetijdsgedrag en de effecten daarvan. Hij geeft ons graag een ‘kijkje achter de schermen’ bij een van de grootste groei-industrieën van de toekomst, maar zal ook in gesprek gaan met u en u op vragen en stellingen laten reageren!

Neem uw mobieltje mee, want dan kunt u online meedoen en uw mening geven!

We sluiten af met een borrel, hopen op goede discussies, mooie verhalen en een gezellig samenzijn!

Bent u erbij? We rekenen van harte op uw aanwezigheid en inbreng.

Datum:           Donderdag 21 november
Plaats:           Evenementenhal; vakantiepark De Krim
Tijd:                20.00 uur  - 21.30 pauze 21.45 - 22.45 uur Discussie met Goof Lukken

Vanaf 19.30 uur staat de koffie en thee voor u klaar! Aanmelden kan via secretariaat@top-texel.nl of 06-53245253. Ook kunt u via deze weg de stukken aanvragen. De stukken zijn zo spoedig mogelijk ook online in te zien via www.top-texel.nl/login. De gebruikersnaam en inloggegevens vindt u in de ALV-mailing die u heeft ontvangen op dinsdagmorgen 12 november.

Ondernemer uitgelicht

Twitter