TOP belangenbehartiging

TOP leden behartigen de belangen van de Texelse ondernemers onder leiding van de manager van TOP. Dat doen ze in community's, door deel te nemen aan actuele projecten en door zitting te nemen in besturen van diverse belangenorganisaties en instellingen. De manager van TOP stemt de actuele stand van zaken in elke bestuursvergadering met het TOP bestuur af.

Communities

- Community Onderwijs

- Community Detailhandel

- Community Toerisme & Recreatie

- Community Evenementen

Actuele Dossiers

- Dossier Bestemmingsplannen

- Dossier BTW verhoging

- Dossier Havenvisie Oudeschild

- Dossier Mobiliteit

- Dossier Nationaal Park Duinen van Texel

- Dossier Natura 2000

- Dossier Revitalisatie De Koog

- Dossier STIFT

- Dossier Toeristenbelasting

- Dossier Waal en Burg

Vertegenwoordiging in besturen, overlegorganen en instellinegn

 • Adviesgroep waddenzeedijk Texel: Jan Jacob Rab

 • Beheers Overleg groep Texel: Jo-An van Vijfeijken

 • Bouwzaken: Jan Jacob Rab

 • E-learning: John Smit en Marga Harinck

 • Gemeente Texel - het Periodiek Economisch Overleg (PEO): Algemeen bestuur TOP

 • Internet werkgroep TOR: Marga Harinck

 • Aanbesteding en bedrijventerreinen: Jan-Jacob Rab

 • Kantoorpand Emmalaan BV: Gerard van Veen In 1992 brachten de leden van TVO en TVL middels aankoop van certificaten van aandeel een substantieel bedrag bij elkaar voor de bouw van het VVV-kantoor. Met deze opbrengst kocht de Stichting Administratiekantoor een aandeel in de Kantoorpand Emmalaan BV, de eigenaresse van het VVV-kantoor.

 

 

 • MKB Waddenoverleg: Gerard van Veen

 • Klankbordgroep Ruimtebehoefte werklocaties: Jan Jacob Rab

 • Onderlinge Glasverzekeringmij: Jan Jacob Rab, Michel Gregoire en Toon Schoenmaker

 • OSG Boekenfonds: Jan Jacob Rab

 • Overleggroep Gebiedsplan Texel: Ralph Koning

 • Richting voor Economie: Stuurgroep: Robin Konijn, Jan Jacob Rab, Iwan Groothuis Werkgroep: Hans van Heerwaarden

 • Stichting administratiekantoor TVO Voorzitter: Ries Swanink 

 • Stichting Duurzaam Texel: Iwan Groothuis en Jan Jacob Rab

 • Stichting OSG: Ries Swanink en Jan Jacob Rab De Stichting OSG beheert een fonds voor leermiddelen voor de OSG-leerlingen

 • Verkeer- en inrichtingsplan Nat. Park Duinen van Texel: Gerard van Veen

 • Werkgroep Parkeren: Arjen van Diepen,Lotte van de Belt, P.J. Kuip, Michel Gregoire

Ondernemer uitgelicht

Twitter

TOP Texel - Texels Ondernemers Platform - Postbus 155 - 1790 AD DEN BURG Texel - E-mail:
ontwerp & techniek: Zilte Zaken i.s.m. WEBJONGENS © 2017