TOP richt vizier op de toekomst

Met ruim negenhonderd leden is het Texels Ondernemers Platform de grootste ondernemersvereniging van Noord-Holland, inclusief Amsterdam. Op dit moment is TOP druk bezig met bestuurlijke vernieuwing en het is aan jonge ondernemers om op te staan.

De bestuurlijke vernieuwing voor TOP is al een tijdje gaande, maar kwam op een laag pitje te staan door de coronacrisis. "Het is een natuurlijk moment. Sinds de oprichting in 2011 zijn alle bestuursleden steeds verkozen en nu zit de derde termijn erop. Hoewel er wel wat verschuivingen zijn geweest, zitten de meeste bestuursleden nog. Velen van hen willen de nieuwe bestuursleden graag begeleiden, maar zij willen wel naar de achtergrond. Bovendien is vastgelegd dat bestuursleden na drie termijn af dienen te treden", legt Michel Gregoire - ledenmanager van TOP - uit.

Veel uitdagingen in het verschiet

 Veel mensen zijn lid van TOP, maar lang niet alle leden zijn actief binnen één van de secties. "Ondernemers trekken vaak pas aan de bel als iets niet goed gaat. Dat is ook niet vreemd, want op andere momenten zijn ze lekker aan het ondernemen. We kunnen dus concluderen dat het op Texel goed gaat. Maar er liggen flink wat uitdagingen in het verschiet die van grote invloed zijn of kunnen zijn voor de Texelse economie", legde TOP-voorzitter René Jager onlangs uit tijdens een informatieavond voor potentiële sectieleden.

Een greep uit de dossiers die momenteel spelen: De bereikbaarheid van Texel en Den Helder, het energiedossier, mobiliteit, (tijdelijke) huisvesting, de gemeentelijke begroting en belastingen en de verkiezingen. "TOP is één van de gesprekspartners bij vele onderwerpen, zoals bijvoorbeeld onlangs het Toeristisch toekomstplan. Ook bij andere zaken die spelen, letten wij goed op het belang voor onze leden. Er wordt wel eens gevraagd of er wel naar 'de bewoners' wordt geluisterd, maar de ondernemers zijn toch ook bewoners?", vervolgt Michel.

"Texel is door het oog van de naald gekropen"

 Het afgelopen anderhalf jaar was voor veel ondernemers een zware periode vanwege de coronacrisis en volgens Michel is Texel door het oog van de naald gekropen. "Het was niet altijd makkelijk. Maar als je kijkt naar andere delen van het land, heeft Texel het economisch best goed gehad; onze jarenlange eilandpromotie heeft ons in de crisis geen windeieren gelegd! Neem bijvoorbeeld Amsterdam, daar bleven de toeristen weg. Het duurt nog wel zes jaar voor ze daar weer helemaal te gevolgen van de crisis te boven zijn." De afgelopen jaren blijkt het net als bij andere besturen en verenigingen steeds lastiger om actieve leden te vinden. Tijd is immers schaars en iedereen is druk. Michel: "Om het laagdrempeliger te maken, hebben we al hervormingen doorgevoerd. Zo zijn we teruggegaan van tien naar zes secties (Retail; Kleine Logiesverstrekkers KLV; Recreatie Ondernemers; Bouw, Industrie, Techniek en Logistiek; Zakelijke en Toeristische Dienstverlening en Hotels THV). Ieder sectiebestuur kiest later dit jaar een voorzitter en die neemt zitten in het TOP-bestuur dat verder bestaat uit een afgevaardigde van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Texel en een afgevaardigde van LTO-KAVB. De visserij vindt het nog niet het moment om toe te treden, maar met die sector hebben wij wel met regelmaat goed overleg." Op de website van TOP kan men bedrijfsnamen intypen, je vindt dan makkelijk tot welke sectie een bedrijf behoort. Alle TOP-leden kunnen zich tot 8 oktober aanmelden voor een sectiebestuur. De leden van de sectie kiezen vervolgens het bestuur. Wanneer de verkiezing precies plaatsvindt en op welke manier wordt binnenkort bekend gemaakt. Leden krijgen hier informatie over via de nieuwsbrief."

Gezamenlijk standpunt tot nu toe altijd gelukt

 Wie zich beschikbaar stelt voor een sectiebestuur moet er rekening mee houden dat je één keer per maand vergaderd. Wie zich beschikbaar stelt en door zijn sectie wordt gekozen voor het TOP-bestuur zal er iets meer tijd aan kwijt zijn, ook omdat je dan natuurlijk ook stukken moet lezen. Het is bovenal ook heel gezellig en hoewel de discussies soms fel kunnen zijn, hebben we bij TOP altijd de afspraak dat niemand vertrekt voordat de neuzen dezelfde kant op staan. Met de geluiden die vanuit de secties naar het hoofdbestuur komen, is het niet altijd eenvoudig om tot een gezamenlijk standpunt te komen. Ieder heeft weer eigen belangen. Maar tot op de dag van vandaag is het altijd gelukt", stelt Michel tevreden vast.

De bestuurlijke vernieuwing voor de sectie Hotels THV heeft vorig jaar al plaatsgevonden. De sectie kleine logies verstrekkers KLV is inmiddels op orde, maar organiseert ook bestuursverkiezingen om nieuwe mensen erbij te krijgen. Mensen die interesse hebben voor de sectiebesturen kunnen zich tot 8 oktober aanmelden via michelgregoire@top-texel.nl.

 

Ondernemer uitgelicht

Twitter