TOP op zoek naar nieuwe manager

Michel Gregoire houdt het na tien jaar voor gezien als manager van TOP. Tijdens de ledenvergadering in november hoopt het Texels Ondernemers Platform de opvolger van Michel te presenteren. "Een prachtbaan", stelt Michel.

Het bestuur van Texels grootste ondernemersvereniging heeft een profiel opgesteld en duidelijk is wel dat TOP op zoek is naar een duizendpoot. Degene die reageert, moet niet bang zijn voor een uitdaging. De opvolger van Michel heeft grote schoenen te vullen. De ondernemer uit De Koog heeft een bak aan ervaring en dossierkennis en weet de standpunten van TOP altijd goed onder woorden te brengen. 

“Ik maak me daar helemaal geen zorgen over. Het is een logisch moment voor mij om nieuwe uitdagingen te zoeken. Het is ook zo afgesproken, het is onderdeel van de bestuursvernieuwing. Er zit een prachtig nieuw bestuur en die moeten ruimte krijgen om de dingen in te vullen op hun manier. Daar hoort ook bij dat zij de ondersteuning op eigen manier in kunnen vullen.”

We vragen aan Gregoire wat een TOP-manager nodig heeft om te kunnen slagen. “Het belangrijkste is, tenminste dat denk ik, dat je je eigen mening buiten beschouwing laat. Je zit er voor de ondernemers, niet voor jezelf. En het verbinden gaat nou eenmaal makkelijker als ze je zien als enigszins neutraal figuur. Waar je je ook bewust van moet zijn, is dat je enorm veel denkkracht tot je beschikking hebt; je bestuur en leden zijn zeer hulpvaardig. Daarnaast voer je gesprekken met ‘professionals: mensen die vaak veel verstand van iets hebben. In de gesprekken waar ik mocht aanschuiven, heb ik bovendien altijd ervaren dat dit met mensen is die oplossingsgericht denken. Of het nu gaat om het college, het Nationaal Park (waar ik als penningmeester in zit namens TOP), ‘LandbouwOndernemen en Natuurnetwerk Texel (LONT), de Raad van Toezicht van VVV Texel of één van de andere overleggen aan de overkant, die bijvoorbeeld te maken hebben met de bereikbaarheid van Texel. Je moet kunnen meebewegen, geduldig zijn en genuanceerd zijn. Dit laatste betekent niet dat het nooit schuurt, je zit er uiteindelijk voor je achterban. Het belangrijkste om te kunnen slagen, is overigens misschien wel het vertrouwen vanuit de leden en het bestuur. Als die zichtbaar op je vertrouwen, sta je sterker in je schoenen.”

 Vacature

TOP-voorzitter René Jager is aangeschoven en legt uit: “We hebben goed gekeken naar de wensen van het bestuur. Michel doet heel veel. We hebben nog gekeken of de functie ingevuld moet worden door twee personen. In principe kiezen we nu voor één persoon, maar dat is niet in beton gegoten. Er zijn nogal wat competenties nodig. Iemand moet feeling hebben voor ondernemen, dus of ondernemer of oud-ondernemer. De persoon moet een groot netwerk hebben en daarnaast ook tijd hebben. Michel zit namens TOP in de raad van toezicht van het VVV; alle leden zijn daar ‘stakeholder’ van, dus dat deel van de functie vraagt behoorlijk veel tijd en inzet. Daarnaast ben je bijna dagelijks aanspreekpunt voor ondernemers. Wat speelt er? Wat zijn de belangrijke dossiers? Van de dingen die je als manager bespreekt, doet Michel ook weer verslag aan het bestuur. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het operationele reilen en zeilen van de vereniging en houd je toezicht op de financiën en administratie. Het is echt een veelzijdige functie.”

Michel: “Maar ook een heel erg leuke functie. Ik heb er enorm van genoten, omdat het altijd constructieve gesprekken zijn. Natuurlijk zijn er ook wel eens teleurstellingen, maar als ik kijk naar bijvoorbeeld de gemeente dan hebben die bij de meeste dossiers echt wel positief meegedacht met de ondernemers.”

Missen gaat Michel het overigens niet. “Door deze deur te sluiten, gaan er weer andere deuren open. Deuren die gesloten zouden blijven als ik TOP-manager zou blijven. Ik ben nog niet weg he! Het bestuur moet een geschikte opvolger vinden en dan moet ik zorgen voor een goede overdracht. Ik wil mijn werk wel goed achterlaten natuurlijk.”

Dossiers

Voor de nieuwe TOP-manager liggen er al een paar flinke dossiers klaar. Ondernemend Texel krijgt te maken met een aantal flinke uitdagingen. “Maar dus ook met kansen. De bereikbaarheid van Texel, het personeelstekort, huisvesting en klimaat en stikstof. Hoe ga je met al deze dossiers om? Veel mensen denken dat het stikstofprobleem alleen de boeren treft, maar bij de aanleg van fietspaden en bij zandsuppletie komt deze problematiek ook om de hoek kijken. Op het gebied van duurzaamheid liggen er eveneens flink wat uitdagingen voor de ondernemers. Maar doordat er ook geld vrij komt vanuit het Rijk, liggen er ook kansen”, vertelt René. 

Michel haakt in: “Dat is ook een reden om deze baan te willen. Ik heb enorm veel geleerd over hoe processen van besluitvorming werken. Als er lokaal iets besloten moet worden, is dat vaak omdat er vanuit Den Haag al iets is besloten. Veel mensen denken dat de gemeenteraad alles beslist, maar die reageren vaak ook op voorstellen die door een ambtenaar aan het college zijn opgetekend. Je moet zorgen dat je als TOP aan die tekentafel zit om je input te kunnen leveren. Dat is de afgelopen jaren goed gelukt denk ik."

Reageren

Mensen die interesse hebben in de functie, hebben tot 1 september de tijd om te reageren. Dit kan door cv met motivatie te sturen naar info@top-texel.nl..

Ondernemer uitgelicht

Twitter