TOP onderzoekt duurzaamheidsdoelstellingen

Hoe reëel zijn de klimaatdoelstellingen van Texel? Is het mogelijk om in 2020 zelfvoorzienend te zijn op het gebied van energie en moeten we dat eigenlijk wel willen? Het zijn vragen die bij menig ondernemer spelen. Het resulteert nu in een enquête die het TOP-bestuur heeft laten opstellen door een gespecialiseerd onderzoeksbureau.

Er is de afgelopen periode veel te doen geweest over windmolens, hetgeen zelfs leidde tot de roep om een draagvlakonderzoek naar windmolens. De oproep werd vorige week door de politiek afgeschoten. “Deze enquête staat daar los van. Wij zijn al sinds begin dit jaar met dit plan bezig. Voor de duidelijkheid: het is geen onderzoek naar het ‘ja’ of ‘nee’ tegen windmolens. We willen onderzoeken hoe de ondernemers naar de toekomst kijken. Willen we de doelstellingen van Texel 2020 vasthouden en wat is de rol van de ondernemer daar in? Wat doet de ondernemer sowieso al in het kader van maatschappelijk ondernemer bijvoorbeeld”, legt Michel Gregoire uit.

De inhoud

Moet Texel er voor kiezen om windmolens te plaatsen of is de impact op het landschap te groot? Of kan Texel beter participeren in grote windmolenparken elders in het land, waar ze nu de energie niet kwijt kunnen? “Daar is moeite met opslag. Als je als Texel daarin investeert, kun je dat ook duurzaam noemen. Bovendien hoeft de infrastructuur op Texel dan niet aangepast te worden. Ook moet je de ogen niet sluiten voor ontwikkelingen als blauwe energie, getijdencentrales en zonneparken zoals recent op Ameland zijn aangelegd”, vervolgt Michel.

De enquête, samengesteld door Direct Research uit Amsterdam, bestaat uit veertien vragen en wordt onder alle leden verspreid. Het moet leiden tot een rapport dat de duurzaamheidsdoelstellingen van de Texelse ondernemers weergeeft.

Waar staat Texel nu?

Texel besloot in 2007 dat het in 2020 zelfvoorzienend wil zijn op energiegebied. Nu, negen jaar later, wekt Texel pas 0,3 procent van zijn eigen stroom op, terwijl het landelijk gemiddelde op vier procent ligt. In Nederland loopt Texel dus al achter, terwijl Nederland op haar beurt weer ver achterloopt bij de meeste landen in Europa. Toch is er op Texel sinds 2007 een hoop gebeurd op het gebied van duurzaamheid. Zo was er het energieloket. Dit loket heeft een subsidieregeling voor nieuwbouw en bestaande bouw uitgevoerd, mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland. Via de regeling zijn 1.789 beschikkingen toegekend voor maatregelen of adviezen. Hiermee zijn bij 2.336 woningen maatregelen uitgevoerd, waarvan 1.520 bij reguliere woningen (bijna een kwart van de totale woningvoorraad op Texel) en 816 bij vakantiewoningen. Maar er is meer. Er worden zonnepanelen geplaatst op de gemeentegebouwen die er geschikt voor zijn, de verlichting is verduurzaamd en wekt zijn eigen stroom op via zonnepanelen op de Everstekoog en voor het NIOZ ligt een experimentele getijdencentrale. Alle goede bedoelingen ten spijt, het lijken druppels op een gloeiende plaat, erkent ook wethouder Hercules eerder dit jaar: "De verlichting is bijvoorbeeld maar één procent van ons stroomgebruik. Om geheel zelfredzaam te zijn, hebben we op Texel 350 voetbalvelden (260ha) aan zonnepanelen nodig. Die ruimte hebben we niet. We staan voor keuzes op Texel. In welke mate willen we zelfredzaam zijn? Op gebied van huishoudens, of helemaal, dus inclusief toeristen en vervoer? Texel 2020 is technisch nog altijd mogelijk, maar dan moet er een hoop gebeuren."

De politiek

Net als de bewoners is ook de mening van de politiek verdeeld. De ene partij vind Texel te ambitieus, de ander is juist van mening dat we te ver gaan, verkeerde middelen gebruiken of te halsstarrig vasthouden aan de streefdatum van 2020. De partijen komen met de meest uiteenlopende ideeën. Naast de al genoemde middelen passeerden onder meer kernenergie en Geothermie (aardwarmte) de revue.

Ondernemer uitgelicht

Twitter