TOP facturatie 2015

Op vrijdag 16 januari 2015 zijn de facturen verzonden voor de TOP contributie 2015. De facturen worden digitaal aan u verstuurd als TOP uw e-mailadres in de ledenadministratie heeft staan. Als u de factuur zaterdag of dinsdag per post ontvangt en hem liever digitaal wilt ontvangen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met het secretariaat.  Betaalt u per automatische incasso, dan wordt de contributie op maandag 2 februari 2015 geïnd. Is het aantal FTE of slaapplaatsen in uw bedrijf gewijzigd en betaalt u per automatische incasso? Dan kan de wijziging nog meegenomen worden als u dit uiterlijk 21 januari doorgeeft aan het secretariaat. Wilt u liever per kwartaal betalen? Vul dan deze machtiging voor automatische incasso in en stuur deze zo spoedig mogelijk naar het secretariaat. Hebt u andere vragen of opmerkingen, dan kunt u terecht bij het secretariaat. Clara Jonker is te bereiken op 0222-365845 / 06-41491501 of info@top-texel.nl. Meer informatie over de tarieven van het TOP lidmaatschap vindt u hier.

Ondernemer uitgelicht

Twitter