TOP effectiever betrokken bij Economisch beleid op Texel

TOP heeft de gemeenteraad voorgesteld hoe ze actiever kan adviseren bij  Economisch beleid. Een overzicht van suggesties en brandende kwesties.

Gemeente Texel en TOP overlegden altijd over economische eilandzaken in het Periodiek Economisch overleg. TOP merkt dat dit periodieke overleg niet meer afdoende is om de belangenbehartiging voor Texelse ondernemers goed te kunnen doen. In het periodieke overleg was het ondernemersplatform meer toehoorder bij uitleg over gemaakt beleid. TOP wil actiever betrokken worden in de besluitvorming. TOP-ledenmanager Michel Gregoire: “Wij willen goede en inhoudelijke discussies met het college en de raad.”

 

Goedbezig

TOP deed de raad vier suggesties:

1. Vaker aanschuiven

TOP vertegenwoordigers schuiven aan bij Raadsinformatie-avonden en/of belangrijke bijeenkomsten zoals overleg over de Kadernota. Waarom is deze nota belangrijk? Hierin staat beschreven hoe de gemeenteraad omgaat met het beschikbare geld. En wat zij de komende jaren wel en niet gaat uitvoeren.

2. De raad uitnodigen

TOP volgt actief de middellange termijnagenda van de gemeente en nodigt de Raad en het college 1 tot 2 keer per jaar uit, als de noodzaak zich voordoet.

3. Adviseren van raadsleden

Raadsleden gaan TOP actiever inschakelen als adviseur. Zij laten zich zo goed mogelijk informeren over de standpunten die TOP samen met haar achterban heeft geformuleerd. Ook als deze afwijken van de koers van het college. Wat betekent dit concreet? Een raadslid kan een advies van TOP nadrukkelijker meewegen in een besluit.   

4. Standpunten uitwisselen met politieke partijen

TOP heeft daarnaast aangegeven dat bestuursleden van TOP regelmatig contact willen zoeken met de (steun)fracties van de politieke partijen. Er ontstond vervolgens een discussie over de politieke voorkeur van TOP-bestuurders en hoe je daar dan integer mee kunt omgaan. Wat bedoelen we in dit geval met integer? Ledenmanager Michel Gregoire, die samen met het bestuur van TOP de bespreking vorm gaf: “Door de politieke realiteit van de raad te erkennen; sommigen hebben een standpunt dat onverenigbaar is met het jouwe. Dan wissel je meningen uit en neem je kennis van de (stem)verhoudingen die daardoor ontstaan.”

Hoe verder?

Michel: “De wethouders zijn blij met de suggesties. Er is geen besluitvorming nodig om hiermee verder te gaan. Top houdt contact met het college, de ambtenaren, raadsleden en griffier. En houdt leden op de hoogte. Het is een samenspel.”

Naast de suggesties kwamen ‘hete’ kwesties aan bod:

•    De discussie over het Texelvignet en betaald parkerenbeleid is wat TOP betreft nog steeds levend. Een gesprek met Wethouder Eric Hercules volgt, we houden u op de hoogte!
•    Hoe zien ondernemers de inrichting van de Groeneplaats voor zich? TOP wil een brede discussie organiseren met de achterban.
•    Op dit moment betalen gasten 6 procent btw voor verblijven in een accommodatie in Nederland. Het kabinet wil nu dat alle Nederlandse logiesverstrekkers hun gasten 21 procent btw laten betalen. TOP en gemeente werken samen om dit voorstel van tafel te krijgen. Er is vanuit TOP en gemeente een lobbyist aan het werk in politiek Den Haag. TOP deelt de informatie die ze van brancheorganisaties als RECRON, KHN en MKB Nederland krijgt, weer met de gemeente Texel.

 

Ondernemer uitgelicht

Twitter