Toeristische sector: “Tijd voor gerichte keuzes”

Opnieuw presenteert de TESO stijgende vervoerscijfers. Met een stijging van één procent lijkt de sterke toename echter af te vlakken. “Texel moet tot een gezamenlijk visie komen. Ik kan wel iets vinden, maar wie weet wil de rest van Texel wel wat anders”, stelt VVV-directeur Frank Spooren.

Op basis van de actuele tussenstand is aannemelijk dat er opnieuw sprake is van een (lichte) stijging van het aantal vervoerde personen (waarschijnlijk circa één procent). Toch is er volgens Spooren genoeg reden om kritisch te kijken naar de ontwikkelingen. “Bij de VVV monitoren we heel veel. En ondanks dat het goed gaat, neemt de tevredenheid af. Het cijfer is gedaald van een 9,1 naar een 8,6. De beoordeling van de wandel- en fietsfaciliteiten is gedaald van een 9,3 naar een 8,8. Dat zijn nog steeds goede cijfers, maar ze zijn dalend. Het is tijd om keuzes te maken.”

Willen we kwaliteit of kwantiteit?

Met de steeds vaker terugkomende klacht dat het te druk is op Texel, is het wellicht niet verkeerd dat de groei afvlakt. Toch is het op een eiland waar men voor een groot deel leeft van de toeristen belangrijk om ontwikkelingen in de gaten te houden. Het aantal mensen dat via de VVV aangaf Texel als hoofdvakantie te boeken is gedaald van 35 naar twintig procent en het aantal mensen dat terugkomt van 86 naar tachtig procent. “Willen we kwantiteit of kwaliteit. Dat is waar we het met zijn allen over eens moeten hebben. Het cijfer voor de beoordeling van accommodaties is ongeveer gelijk gebleven, maar de verschillen met het gemiddelde is enorm geworden. Dat betekent dat het verschil in kwaliteit van de accommodaties gegroeid is in de ogen van de gast”, vervolgt Spooren. Al dit soort cijfers zijn vanaf nu terug te zien op www.kadotexel.nl, een site met alle gegevens over toerisme. KADO staat voor Kennis Advies Data & Onderzoek.

Texel duurder?

AHVaak klinkt het geluid dat Texel steeds duurder wordt op het gebied van overnachtingen, die kritiek lijkt terecht. “Het aanbod groeit niet, de vraag wel. Zo werkt dat. Wij zien dat onze omzet als VVV zijnde harder stijgt dan het aantal boekingen. Wel boeken steeds meer mensen buiten de traditionele vakanties (inmiddels 43 procent).”

Veel wordt er gesproken op Texel over de autodruk. Cees de Waal bevestigt deze cijfers: “Het aantal voertuigen (PAE) is in de periode april 2017 tot en met februari 2018 ten opzichte van diezelfde periode in het voorgaande boekjaar toegenomen met 2,9 procent.” Daarmee is het aantal voertuigen dus harder gegroeid dan het aantal overgezette mensen. Volgens Frank Spooren was het met Pasen druk, maar minder druk dan vorig jaar en ook rond Carnaval kon je nog makkelijk door bijvoorbeeld De Koog en Den Burg wandelen. Al heeft dit laatste mogelijk ook te maken met de grotere vrijheid van het indelen van vakanties, waardoor de spreiding groter is. Ricardo de Graaf, eigenaar van camping ’t Woutershok in de Dennen denkt dat het probleem met de autodruk aangepakt kan worden. “Het woord 'druk' in de zin van veel mensen is in mijn ogen relatief en wordt vaak gemeten aan bijvoorbeeld geen parkeerplaats kunnen vinden op maandagochtend bij de AH (markt etc). Wanneer de voorgestelde maatregelen van de mobiliteitsvisie uitgevoerd zouden worden kan het beeld al heel anders worden denk ik.”

Harde cijfers van de horeca ontbreken, maar wie dagelijks in de supermarkt komt weet dat daar de zaken goed gaan. “Jonge gezinnen gaan niet iedere dag uit eten en de natte horeca bezoeken ze al helemaal weinig. Weinig mensen gaan met hun dochter van zes naar de kroeg. Deze gezinnen kiezen er steeds vaker voor om hun boodschappen in de supermarkt te doen en gewoon in het vakantiehuisje of bij de tent te koken. Dat is niet verkeerd, maar het is wel een verandering. Daar moet je als horeca en retail op inspelen”, vertelt Gregoire. 

Focus op voorzieningen

Erwin van der Linde eigenaar van een fietsverhuurbedrijf in De Cocksdorp en De Koog kan zich vinden in de woorden van Frank Spooren. “We moeten inderdaad oppassen dat we ons niet uit de markt prijzen. Het lijkt op dit moment allemaal vanzelf te gaan, maar dat is tevens de grote valkuil. We moeten zorgen dat we de prijs/kwaliteit verhouding in alle segmenten van het toerisme goed in de gaten houden. De cijfers van dalende terugkerende  bezoekers en de terugloop van Texel als hoofdvakantie baren mij zorgen. Daarnaast ben ik van mening dat we op Texel er voor moeten zorgen dat alle huidige voorzieningen optimaal voor elkaar moeten hebben voordat we aan nieuwe (grote) projecten beginnen. Vooral onderhoud van fietspaden, wegen en  dorpsinrichtingen hebben veel aandacht nodig. Heb nu soms het idee dat dit alles ten koste gaat van prestigeobjecten.  De mening over betere handhaving van het parkeervignet deel ik niet. Denk dat we hier op zijn “Texels” mee om moeten gaan.  Je zou voor het parkeervignet,  naast het parkeren,   meer kunnen bieden aan Texelaar en toerist. Veel gemeenten schaffen betaald parkeren zelfs af, het mag geen melkkoe worden. 

"Markt raakt uit balans"

Ricardo de Graaf is van mening dat kwaliteit de leidraad zou moeten zijn. “En aan kwaliteit hangt vaak een (duurder) prijskaartje. Echter ervaar ik in onze tak van sport ook dat de prijzen juist onder druk staan. Iets wat te wijten is aan de aanbieders zelf volgens mij. In mijn ogen is enerzijds de versnippering die plaatsvindt in de logiessector daar een oorzaak van. Er ontstaat branchevervaging; steeds meer particulieren, maar ook andere bedrijfstakken, stappen in de logiesvertrekkersmarkt. Platformen als airBnB en social media vergemakkelijken dit. Deze desbetreffende aanbieders hebben met andere (vaak lagere) kostenstructuren te maken en kunnen daardoor ook vaak onbewust denk ik een kwalitatief goed aanbod tegen lagere prijs bieden. Professionele bedrijven kunnen vaak niet mee in deze prijs door hogere kostenstructuren. Gevolg is dat de markt hierdoor uit balans raakt, maar ook onrustig wordt. Er wordt dan vaker 'paniekvoetbal' gespeeld met de prijs prijs. Want als de buurman vol zit, moet de andere buurman dat ook.”Drukte

Wel stelt De Graaf een kanttekening. “Anderzijds zie ik ook de - ik kan geen goed woord bedenken, dus creëer ik er zelf maar een - vermassacialisering. Er worden steeds vaker (kleinere) logiesverstrekkers opgekocht door grotere bedrijven waardoor deze bedrijven schaalvoordelen behalen. Hierdoor wordt de overhead lager en kan er meer aan de prijsknoppen (omlaag) gedraaid worden. Dit zal optimalisering genoemd worden om leegstand tegen te gaan (vraag en aanbod op elkaar afstemmen). Echter voor kleine onderneming valt dit niet mee om hier in mee te gaan. Met hetzelfde als gevolg; een onrustige en niet in balans zijnde markt. Daarnaast kunnen deze bedrijven ook vaak relatief makkelijker toeristische bedden verplaatsen. Zij hebben immers kapitaal om dit te doen en wordt een stukje kapitaalsvernietiging op de koop toegenomen. Ik pleit voor een gedegen onderzoek waarin de vraag voor Texel gesteld wordt; ‘wat heeft het toenemende toerisme voor gevolgen voor de toeristische economie op Texel?’ Daarin meegenomen natuurlijk ook de gevolgen voor de Texelaar, want ik denk dat dat hand in hand gaat.”

Investeren

Wil Texel de tevredenheid op hetzelfde peil houden of verbeteren, is er geld nodig. “En dat op allerlei vlakken; er is al veel geïnvesteerd in upgrading van verblijfsaccomodaties. Horeca en detailhandel volgen dat voorbeeld. Maar met name wat een aantal mobiliteitsonderwerpen betreft zijn grote investeringen nodig; zowel aan het wegen- als het fietspadennet. Een verbetering van de inkomstenstroom uit het TexelEvignet is hard nodig. Niet in prijs, maar wel qua verkoop. Als meer mensen dan nu een vignet aanschaffen, levert dat flink meer op”, stelt Gregoire.  Met name de fietspaden vergen een investering en dat terwijl er een constructief begrotingstekort aan zit te komen van €2,1 miljoen op het gebied van mobiliteit. “Een betere handhaving op het parkeervignet zou zeker helpen. Als iedereen die hier komt een parkeervignet zou hebben, levert dat al flink wat meer op. Je moet dus kijken wat daar mogelijk is. We moeten op Texel niet gaan denken dat het allemaal wel vanzelf komt. De concurrentie om ons heen neemt flink toe. In overige delen van de kop van Noord-Holland is het aantal bedden flink aan het groeien. Ook daar zit je dichtbij de kust”, besluit Spooren.

Ondernemer uitgelicht

Twitter