Toeristenbelasting blijft gelijk in 2018

De toeristenbelasting blijft in 2018 hetzelfde. Dat heeft wethouder Frank Kingma desgevraagd aan TOP laten weten.

In antwoord op de vraag van Michel Gregoire schrijft de gemeente het volgende: "Op 18 juli j.l heeft u wethouder Frank Kingma onderstaande mail gestuurd met het verzoek om bevestiging. Bij deze de bevestiging dat de raad een besluit heeft genomen om het tarief Toeristenbelasting voor twee jaren te “bevriezen” op € 1,75. Het college zal dan ook géén voorstellen doen om het tarief voor het belastingjaar 2018 (laatste jaar besluit) aan te passen."

 "In het kalenderjaar 2018 zal, mede op basis van de voorgenomen “Herijking Gemeentelijk Belastinggebied” door het Rijk, een onderzoek gestart worden voor een algehele herziening van de toeristische belastingen/heffingen. De niet uitgewerkte plannen van het rijk laten zien dat er gedacht wordt om een aantal belastingen af te schaffen (o.a. Forensenbelasting), onder gelijktijdige invoering van de OZB gebruikers voor woningen. De precieze (financiële) gevolgen voor onze gemeente zijn nog niet bekend op dit moment."

Ondernemer uitgelicht

Twitter