Toelichting op code rood-situatie

Gisteren kwam er berichtgeving over het besluit in Duitsland en België om Noord-Holland code rood te geven. Voor alle duidelijkheid zijn dit de belangrijkste uitgangspunten op dit moment:

  • ·Het is een reisadvies en geen verplichting
  • ·Nederland is vrij toegankelijk en dat geldt daarmee ook voor Texel
  • ·Het is een Duits besluit en wij kunnen juridisch gezien onverminderd leveren
  • ·Daarmee is de overeenkomst die afgesloten is tussen u, VVV Texel (of een andere boeker) en de gast onverminderd van toepassing
  • ·VVV Texel hanteert de boekingsvoorwaarden die van kracht zijn - kosteloos annuleren vanwege code rood is dus niet van toepassing!  De Texelse logiessector heeft zich in overgrote meerderheid achter het hanteren van deze voorwaarden (ANVR en/of Recron) geschaard en we kunnen ons voorstellen dat u zich hierdoor gesterkt voelt bij eventuele annuleringen.

Onze Gemeente is een poging aan het wagen om een nuance aan te laten brengen aan het Duitse advies, maar dat is nog geen zekerheid. We hopen op een positief resultaat in de vorm van een uitzonderingspositie op de code rood signalering van onze Duitse buren.

Met vriendelijke groeten,

Michel Gregoire, Manager Ledenorganisatie

Ondernemer uitgelicht

Twitter