Texelse delegatie spreekt met Eurocommissaris

Een delegatie van het Helders en het Texelse bedrijfsleven heeft donderdag 20 mei een ontmoeting gehad met eurocommissaris Virginijus Sinkevicius (Environment), demissionair Minister Cora van Nieuwenhuizen (infrastructuur en Waterstaat) en een aantal andere hoogwaardigheidsbekleders.

Doel van deze ‘meet and greet’ die op de TESO-veerboot werd gehouden, was om enerzijds de duurzame initiatieven in het Noordkop en Texels toerisme te belichte en anderzijds om aandacht te vragen voor de bereikbaarheid van de Noordkop, Den Helder en Texel.

Een en ander was georganiseerd binnen het programma van de zgn. EMD: de ‘European Maritime Day’ die elk jaar gevierd wordt om mensen bewust te maken van het belang van de zeeën om hun effect op natuur, omgeving en klimaat. Tijdens deze dag waren vertegenwoordigers van het Europees parlement, rijks- en lokale overheden en vanuit de wetenschap aanwezig in Den Helder en op Texel bij het NIOZ.

Evert van den Broek, Peter Paul Solkesz vertegenwoordigden het verenigde bedrijfsleven van Den helder, Cees de Waal en Michel Gregoire dat van Texel. De banden tussen de Helderse en Texelse ondernemersgemeenschap zijn bepaald hecht te noemen en op de lobby voor een goede bereikbaarheid van de stad en Texel wordt sterk ingezet. In 2018 waren zij ook initiatiefnemers van het N250 manifest, dat samen met ondernemersverenigingen uit de hele Noordkop werd ondertekend en aan de Provincie aangeboden. Dat het bereikbaarheidsdossier aandacht nodig heeft mag wel blijken uit het feit dat de Provincie er tot op heden nog op geen enkele manier op gereageerd heeft. Verdere actie is dus nodig en staat ook gepland.

Cees de Waal vestigde de aandacht op de aanstaande vernieuwing van veerhavens. In het bijzonder vroeg hij om extra budget om deze ‘poorten naar het Werelderfgoed Wadden’ een extra aantrekkelijk en duurzaam karakter te geven.

Uiteraard wordt gehoopt dat deze aandacht voor het N250 manifest oplevert dat de provincie en gemeenten er nu vervolgacties aan zullen gaan besteden. De komende periode worden namelijk een aantal technische en constructieve werkzaamheden gepland, waarvan op dit moment nog onduidelijk is hoe deze de doorstroming van het verkeer zullen beïnvloeden. Overleg met het bedrijfsleven op zowel de korte als langere termijn is daarom uiterst belangrijk.

 

Ondernemer uitgelicht

Twitter