Texels inkoopbeleid en TenderNed

Aanbestedings- en inkoopbeleid van de gemeente Texel

Ieder jaar koopt de gemeente Texel producten en diensten in met een waarde van zo’n 10 miljoen euro. Om lokale ondernemers zoveel mogelijk te betrekken bij de opdrachten gaf inkoopadviseur  Wilco van Schagen op dinsdag 16 september 2014 aan de leden van  TOP een toelichting op het Texelse inkoopbeleid. 

Dat is nu gebaseerd op de Aanbestedingswet 2012. De wijzigingen in de aanbestedingsprocedures zijn goed nieuws voor ondernemers, want de procedures worden toegankelijker, transparanter en eerlijker. De gemeente moet altijd intern motiveren waarom ze aan een bepaald bedrijf een opdracht gunnen. En wat meer is: de administratieve belasting  van de ondernemers moet in verhouding staan tot de aanbesteding waar het om gaat. Dat is ook één van de redenen voor de digitalisering van het aanbestedingstraject via TenderNed.

TenderNed  

Seger de Laaf liet op de bijeenkomst zien hoe u TenderNed kunt gebruiken. Het is het online marktplein voor digitale aanbestedingen van de Nederlandse overheid. De gemeente Texel gebruikt dit sinds kort voor digitale meervoudig onderhandse aanbestedingen, nationale en Europese aanbestedingen. Vanaf april 2013 worden alle overheidsopdrachten op TenderNed aangekondigd. TOP adviseert alle ondernemers (ook zzp’ers en ondernemers die zelf niet meedoen in aanbestedingstrajecten) om een account aan te maken bij TenderNed. Daar zijn twee goede redenen voor:

Als u uw profiel goed invult, komt u in een lijst met bedrijven die de gemeente per productcode op kan vragen als er iets onderhands wordt aanbesteed. Zo komt u sneller in beeld als ze iemand nodig hebben en dat werkt uiteindelijk ook in uw voordeel als de gemeente iets 1 op 1 wil gunnen. Want dan weten ze u te vinden. Daarnaast kunt u via TenderNed op de hoogte blijven van aanbestedingstrajecten in de regio. En kennis is macht!  Stel hiervoor in het profiel van uw onderneming in dat u per e-mail geattendeerd wilt worden op aanbestedingen binnen uw expertise. Of in uw regio. U kunt er ook voor kiezen om pas op de hoogte te worden gebracht als een aanbesteding is gegund. Zodat u weet welke grote partij een flinke opdracht heeft binnengehaald en u daar uw diensten aan kunt bieden.

Als de gemeente u wil uitnodigen voor een meervoudig onderhandse aanbesteding, dan vragen ze u nu al om u  aan te melden bij TenderNed. Maar u hoeft daar dus niet op te wachten, u kunt u vandaag nog zelf registreren! Bij de registratie wordt gevraagd of  u wilt registreren met Eherkenning. Daar zijn kosten aan verbonden. Nadat u een inlogaccount hebt aangemaakt met uw naam en emailadres, kunt u uw bedrijf registreren. Maar het duurt een paar dagen voor de registratie actief is, omdat er een brief met activeringscode wordt opgestuurd.

Hebt u vragen over het werken met TenderNed, dan kunt u contact opnemen met Seger de Laaf van het ministerie van Economische Zaken (070 379 82 99). Zijn presentatie vindt u hier.

Texels inkoopbeleid   

De overheid maakt onderscheid tussen het aanbesteden van Leveringen en diensten en het aanbesteden van Werken. Bij opdrachten voor leveringen en diensten mag de gemeente tot 30.000 euro 1 op 1 gunnen aan een ondernemer naar keuze.  Hier zijn alleen de regels van integer handelen, transparant en doelmatig, op van toepassing. Een ondernemer kan het college schriftelijk om uitleg vragen over zo’n gunning. Bijvoorbeeld als de gemeente in zee gaat met een partij van de overkant omdat de betreffende expertise niet op Texel voorhanden zou zijn, terwijl dat wel het geval is.

Van 30.000 tot zo´n 209.000 euro besteedt de gemeente meervoudig onderhands aan. Dan nodigt de gemeente minimaal 3 en maximaal 5 partijen uit om een offerte uit te brengen. Voor alle aanbestedingen moeten de medewerkers zich houden aan het Inkoopbeleid van Texel. Zo heeft de gemeente Texel bijvoorbeeld afgesproken dat minstens zestig procent van de uitgenodigde ondernemers op Texel gevestigd moet zijn.

Vanaf 209.000 euro moet de gemeente Europees aanbesteden. Op alle leveringen en diensten zijn de inkoopvoorwaarden van de gemeente Texel van toepassing, dus niet de leveringsvoorwaarden van de bedrijven waar de gemeente mee in zee gaat.

Samenwerking

De gemeente Texel werkt op het gebied van inkoop samen met de gemeente Schagen, Hollands Kroon en Den Helder. Zo zijn inkoopadviseurs René Jupijn en Petra Krudde 1 dag per week door Den Helder uitgeleend aan de gemeente Texel  voor kennisoverdracht en om het risico te beperken dat de gemeente handelt in strijd met de Aanbestedingswet 2012. De gemeentes besteden soms gezamenlijk aan om schaalvoordeel te bereiken. De gemeente Texel heeft een informele klachtenprocedure opgesteld. Op verzoek van een ondernemer wordt een aanbesteding door de gemeente Texel nog een keer door een inkoopadviseur van de gemeente Hollands Kroon gecontroleerd.

Hebt u vragen over het inkoopbeleid van Texel, dan kunt u contact opnemen met René Jupijn of Petra Krudde. De presentatie van de inkoopadviseur uit Schagen in 2014 vindt u hier.

 

 

 

 

Ondernemer uitgelicht

Twitter