Subsidie renovatie Bedrijventerrein Oudeschild

Heeft u een bedrijfspand op bedrijventerrein Oudeschild? En hebt u plannen om de gevel of uw voorterrein te verbeteren of te renoveren? Wellicht komt u dan in aanmerking voor een stimuleringsbijdrage beeldkwaliteit. Deze kan oplopen tot wel € 15.000! Er kan een bijdrage worden aangevraagd tot 30 september 2016. Er is slechts beperkt budget beschikbaar. Wees er daarom snel bij, want op is op!

OntwikkelingsbedrijfNHNDe regio Kop van Noord-Holland heeft met behulp van een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Holland regionale beeldkwaliteitfondsen opgericht. Met deze fondsen kunnen de gevels en voorterreinen van bedrijfspanden op de volgende bedrijventerreinen gerenoveerd worden: • Den Helder: De Schooten/Divmag, Westoever, Haven Den Helder
• Hollands Kroon: Industrieweg Middenmeer, Haven Den Oever
• Texel: Oudeschild Op 4 maart jl. zijn de Beeldkwaliteitfondsen NHN voor bedrijventerreinen in West-Friesland en de Kop van Noord-Holland gelanceerd tijdens een bestuurlijke bijeenkomst in Alkmaar. De informatie over de fondsen en de terreinen is te vinden op de bedrijvenloketten West-Friesland en Kop van Noord-Holland.
http://bedrijvenloketwestfriesland.nl/beeldkwaliteitfondsen.php  
www.bedrijvenloketkopvannoordholland.nl/beeldkwaliteitfondsen.php

Met vriendelijke groet, Cees Brinkman
Projectleider 072-5195774 / 06-33817886  
cbrinkman@nhn.nl NHN – Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV

Ondernemer uitgelicht

Twitter