Stift beter zichtbaar voor (ondernemers)aanvragen

Het eiland Texel is door zijn natuur, cultuur, bereikbaar, uitgaansmogelijkheden, rust, ruimte en veelzijdigheid een buitengewoon aantrekkelijke vakantiebestemming voor een breed publiek. Het toerisme is dan ook de motor van de eilandeconomie, de belangrijkste bron van werkgelegenheid en leefbaarheid en de basis van een voorzieningenniveau dat vergelijkbaar is met dat van een middelgrote stad. De afgelopen periode heeft de veerkracht van het eiland en haar ondernemers meer dan ooit laten zien.

Het besef dat de concurrentiepositie van Texel ten opzichte van andere binnenlandse vakantieoorden in stand moet worden gehouden en zo mogelijk versterkt, leeft algemeen. Nieuwe aantrekkelijkheden en het uitbouwen en in kwaliteit vergroten van de bestaande voorzieningen zijn gewenst. Het stimuleren van initiatieven op dit gebied is het doel van de Stichting Toeristische Investerings Fonds Texel, kortweg STIFT.

Heb jij hier ideeën over als ondernemer, als bestuur of initiatiefnemer. Weet dat er hulpmiddelen zijn zowel financieel als in kennis en kunde om jouw idee werkelijkheid te laten worden. Een collectieve aanvraag (groep ondernemers) heeft de beste kans van slagen op toekenning, zoek de verbinding.

Voor meer informatie over Stift of om te toetsen of jouw idee/initiatief of project past binnen de richtlijnen van Stift. Kijk op https://www.stiftexel.nl/

Ondernemer uitgelicht

Twitter