Spoedoproep: Opvanglocaties Oekraïense vluchtelingen gezocht

Door de inval in Oekraïne is een stroom mensen op de vlucht voor het oorlogsgeweld. Zij worden nu nog veelal opgevangen in de buurlanden, maar het is zeer voorstelbaar dat zij ook in grote getale naar Nederland toekomen. Burgemeester Michiel Uitdehaag doet, ook namens de gemeenteraad, een dringend beroep op iedereen die een accommodatie heeft. “Op Texel is zoveel ruimte en zijn er zoveel accommodaties. Het moet toch mogelijk zijn om ook hier opvang aan te bieden. Daarom wil ik iedereen oproepen die een accommodatie of ruimte beschikbaar heeft voor Oekraïense vluchtelingen, dit zo spoedig mogelijk aan Vluchtelingenwerk en aan de gemeente te melden. Als gemeente bekijken we hoe we verdere ondersteuning kunnen bieden”.

Het is op dit moment nog onduidelijk hoe de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne geregeld gaat worden en wat de behoefte aan hulp en opvang is. Daarover is volop overleg tussen diverse ministeries, VNG, COA en andere betrokken partijen. Desondanks is de gemeente, samen met TOP, op dit moment al aan het zoeken naar geschikte opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen en verkennen we wat er aan opvanglocaties geboden kan worden.

Mocht u als logiesverstrekker opvangplekken ter beschikking kunnen en willen stellen aan Oekraïense vluchtelingen, dan verzoeken wij u, mede namens TOP, dit zo spoedig mogelijk door te geven door een e-mail te sturen naar gemeente@texel.nl . Het gaat waarschijnlijk om locaties voor middellange tot lange termijn (3 tot 12 maanden). Vermeld daarbij uw naam, adres, de hoeveelheid beschikbare slaapplaatsen, en de beschikbare periode. U kunt ons ook telefonisch bereiken via 14 0222.

Oekraïense vluchtelingen thuis opvangen

De gemeente krijgt daarnaast ook vragen van inwoners over de mogelijkheid om Oekraïense vluchtelingen thuis, of in een recreatiewoning aan huis, op te vangen. Dat is hartverwarmend! Vluchtelingenwerk Nederland coördineert particuliere opvangplekken. Mocht u als particulier een opvangplek kunnen en willen bieden aan Oekraïense vluchtelingen, dan kunt u dit aanmelden bij Vluchtelingenwerk Nederland. Deze organisatie heeft daarvoor het landelijk platform nederlandvoorvluchtelingen.nl ingesteld. Indien u zich bij Vluchtelingenwerk heeft aangemeld, verzoeken wij u vriendelijk ook ons daarover zo spoedig mogelijk te informeren. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar gemeente@texel.nl. Vermeld daarbij uw naam, adres en hoeveel mensen u kunt en wilt opvangen. Wij vragen dit zodat wij de vluchtelingen en u ook gericht extra hulpverlening kunnen aanbieden.

Ontwikkelingen gaan snel

De ontwikkelingen in Oekraïne gaan zeer snel en de situatie verandert vrijwel dagelijks. Feitelijke informatie over de stand van zaken is daarom al snel weer achterhaald. Zodra er meer bekend is over de opvang van mensen informeren wij u hierover.

Ondernemer uitgelicht

Twitter