Schuldsanering en loonbeslaglegging

Sinds juli 2012 zijn gemeentes verantwoordelijk voor schuldhulpverlening. Verkeert uw onderneming in zwaar weer? Meer informatie over schuldsanering voor ondernemers en faillissementen vindt u in deze folder. Daarnaast constateert de gemeente Texel dat kleinere werkgevers vaak niet geconfronteerd willen worden met schulden van hun werknemers.

Daardoor leidt loonbeslaglegging met name in de horeca regelmatig tot ontslag van tijdelijke krachten. De gemeente adviseert werkgevers die te maken krijgt met loonbeslaglegging bij personeel om géén geld aan werknemers te lenen voor die schulden maar hen door te verwijzen naar de gemeente voor hulp. De gemeente kan werkgevers ook adviseren hoe ze met schulden van werknemers om moeten gaan, zolang dat niet de privacy van de werknemer schendt. Als een werkgever toch wil bijspringen, dan adviseert de gemeente dat alleen in geval van kleine schulden te doen die in maximaal drie maanden verrekend kunnen worden. Als iemand problematische schulden heeft, kan mevrouw Verhoeff van de gemeente Texel de problemen inventariseren en een schuldbemiddelingstraject in gang zetten of trajecten bij de Kredietbank of bewindvoerders opstarten. De gemeente Texel doet dat gratis. De persoon met problematische schulden moet wel een inwoner van de gemeente Texel zijn. De gemeente Texel biedt ook budgetcoaching aan. Daarnaast zijn er cursussen bij maatschappelijk werk over het omgaan met geld en kan er een bewindvoerder ingeschakeld worden. Vroeger kon bewindvoering alleen worden aangevraagd voor mensen die licht verstandelijk beperkt waren, maar dat is niet meer het geval. Aan deze vormen van ondersteuning zijn meestal wel kosten verbonden.

 

Ondernemer uitgelicht

Twitter