Een nieuw prestatiecontract

Wouter de Waal zette voor de laatste keer zijn handtekening onder het samenwerkingscontract tussen TESO, VVV, Gemeente Texel en TOP. Het contract voor eilandpromotie bevat twee belangrijke wijzigingen.

VVV2015Texel

 

Scheidend directeur Wouter de Waal over Texelpromotie:

“Aan de overkant levert dit soort samenwerkingen gehannes op.”

Het nieuwe prestatiecontract over de eilandpromotie is een herhaling van zetten met twee belangrijke wijzigingen. De toerist krijgt betere informatie over het Texelse openbaar vervoer en niet TOP-leden mogen meedoen aan campagnes. Wouter de Waal: “Met de deur op een kier bereik je meer.”

Het hoeveelste prestatiecontract van VVV, TOP, TESO en gemeente is dit?

“Geen idee. We zouden de boeken in moeten om dat op te duikelen. Dat wordt een stoffige sessie.”

Hoe vaak staat jouw handtekening eronder?

“Voor de tweede keer.”

En laatste keer ... even gemijmerd, bij het zetten van de krabbel? 

“Jawel, vooral als je ziet hoeveel gehannes dit soort samenwerkingen aan de overkant oplevert, besef je hoe geweldig het op Texel geregeld is. Het kan altijd beter, mooier of slimmer, maar de essentie is dat we de eilandpromotie hier samen regelen. Dat is uniek.”

Ik las: het prestatiecontract is een voortzetting van het eerdere contract, klopt dat?

“Er is een aantal nuances aangepast, feitelijk is het een voortzetting van...”

Contract

Nieuw element: meedoen aan campagnes, ook als je geen lid bent van TOP?

“We gaan kijken hoe we dit gaan vormgeven. Bij campagnes gericht op boekingen is het onmogelijk, dan moet je echt toegang hebben tot het boekingsprogramma TOR. Om daarvan gebruik te maken, moet je lid zijn van een van de TOP-secties. Stel we promoten winkeliers of fietsverhuurders, dan kunnen we het zo maken dat ook niet-leden meedoen. Daar moeten deelnemers die niet lid zijn, voor betalen.”

Een oud-TOP-bestuurder zei in een interview over contributie, TOP en gebruik maken van VVV-diensten: 'Bij samenwerking en belangenbehartiging is het alles of niets. Net als in een goed huwelijk.' Nu lijkt de deur op een kier te gaan. Kun je uitleggen hoe dit idee tot stand is gekomen en hoe jij daar tegenaan kijkt?

“Ik weet niet of het in dit soort zaken altijd alles of niets moet zijn. Er zijn ook TOP-leden die al heel lang lid zijn, maar verder weinig gebruik maken van ons VVV-platform. Ik draai het liever om. Stel: we doen iets gaafs om Texel te promoten, dan bestaat de kans dat door de nieuwe mogelijkheden meer ondernemers aanhaken en worden meegenomen in het enthousiasme. Het kan dus zomaar zijn dat we met die deur op een kier juist meer bereiken.”

Nog meer nieuwe elementen aan het contract?

“We gaan ons ook richten op de kansen die het verbeteren van de kwaliteit van de verblijfsrecreatie biedt. Hoe we dit gaan doen is nog niet uitgewerkt, maar ik denk vooral aan het bieden van inspiratie aan ondernemers. We gaan ook de openbaar vervoersmogelijkheden voor toeristen op Texel meer promoten. Daarnaast willen we Texelgangers nadrukkelijker wijzen op het voordeel van thuis online bestellen van een TESO e-ticket. Als meer mensen een e-ticket kopen, scheelt dat wachttijd bij de boot op drukke dagen.”

Op welk onderdeel in het contract ben je het meest trots?

“Dat na decennia van gehannes het voor de tweede keer is dat het contract moeiteloos tot stand komt. Het geeft namelijk aan dat men de meerwaarde ziet. Dat is leuk voor alle betrokken partijen, want we werken keihard.”

Ondernemer uitgelicht

Twitter