"Samenwerkingen met alle ondernemersverenigingen"

"Als TOP behartigen we als bekend de belangen van de ondernemers op het eiland. We werken daar onder meer voor samen met de ondernemersverenigingen van alle dorpen. Zij weten nog beter dan wij wat er specifiek in de dorpen speelt", stelt TOP-manager Michel Gregoire.

Twee ondernemersverenigingen waar op dit momenten veel mee wordt samengewerkt, zijn 'De Koog aan zee' en 'Den Burg, winkelhart van Texel'. "Gedurende Planet De Koog zijn we samen opgetrokken. Er zijn veel ondernemers, wat willen ze en wat willen ze niet. We wilden allemaal een opfrisbeurt aan het dorp geven. Maar iedere ondernemer wil wat anders. Als ondernemersvereniging hebben wij daar structuur in aangebracht. Dit in samenspraak met de ondernemers natuurlijk. Er wordt wel eens negatief gepraat over De Koog, maar iedereen heeft hier het zelfde doel", vertelt Arnold 'Kets' Kaercher van De Koog aan zee.

"Als een ondernemer zijn best doet, moet het niet op zo'n kleinigheid afgestraft worden"

Voor de ondernemersvereniging is TOP onder meer een spreekbuis richting de gemeente. "Wij weten welke wegen dan bewandeld moeten worden en kunnen ons laten horen als het niet goed gaat of als er iets nog beter zou kunnen. Een goed voorbeeld daarvan zijn de reclameborden. In het gesloten convenant van Planet Texel - tussen gemeente, ondernemers en de dorpscommissie - is afgesproken dat het aantal reclameborden gereduceerd zou worden. Dat gaat al heel goed, maar er moet dan ook worden gehandhaafd. Dat zou nog beter kunnen. Maar als je kijkt hoeveel ondernemers - met of zonder subsidie - het aanzien van hun pand al aanzienlijk hebben verbeterd, stemt dat hoopvol. Ook De Brink wordt prachtig", stelt Gregoire, die zelf een winkel heeft in de Dorpsstraat van De Koog.

Wat de ondernemers en TOP merkten, is dat het een langdurig proces is, waarbij de realiteit en het convenant elkaar soms in de weg zaten. "Er was een café dat een prachtige nieuwe uitbouw had gemaakt, helemaal in stijl van Planet De Koog. Het windscherm overlapte echter de schotten van de uitbouw als het dicht was, en dan geldt het ineens als bouwwerk. Maar als het regent en het scherm valt binnen de randen van de uitbouw, heb je alle regen op je terras. Dan kijk je samen met de ondernemersvereniging en de gemeente hoe je daar een mouw aan kunt passen. Daar zijn we uitgekomen en zo hoort dat ook. Als een ondernemer zijn best doet, moet het niet op zo'n kleinigheid afgestraft worden. In dat soort situaties trekken wij samen op. Dat begint al bij de hele planning. Wanneer kan er aan de weg gewerkt worden, wanneer niet? Welke zaken moeten door de ondernemers worden aangepakt en welke door de gemeente? Wij brengen dat in kaart", vervolgt Gregoire.

Den Burg

In Den Burg ondersteunde TOP Den Burg, winkelhart van Texel onder meer bij de realisatie van het ondernemersfonds. "De ondernemersvereniging vroeg onze hulp en dan willen wij graag helpen. Op dit moment is TOP gesprekspartner van het Winkelhart rondom de mobiliteitsplannen in Den Burg. Hoe zit het met het autoluw maken van het centrum en wat zijn de gevolgen voor de ondernemers? Wat als de enige bushalte van Den Burg de halte bij de VVV is? Voor ondernemers zijn dit enorm belangrijke zaken en bij Winkelhart spreken ze de ondernemers veel vaker dan wij. De samenwerking tussen TOP en ondernemersverenigingen is essentieel voor ons", benadrukt Michel Gregoire.

Donald de Vrind, voorzitter van Winkelhart, is eveneens blij met samenwerking. "Slim ondernemen is kansen zien en deze grijpen met toevoeging van waarde en met respect voor mens en natuur. De tijden zijn voorbij dat het als ondernemer genoeg was als je alleen al je deuren open deed. En de wereld verandert snel en zo ook de bezoekers dan wel klanten. Als ondernemer heb je niet alleen te maken met het eigen bedrijf, maar ook met de invloeden daarom heen. Denk aan gezamenlijke promotie, regeldruk en invloed van lokale overheden, bereikbaarheid en lange termijnvisie. Winkelhart is er voor de ondernemers in Den Burg en verzorgt gezamenlijke promotie en is een overlegpartner voor een aantal zaken bij de gemeente. Maar er spelen ook eilandbrede vraagstukken die ons allemaal aangaan. Daar ligt de taak voor TOP. De uitwisseling van informatie tussen Winkelhart en TOP zorgt ervoor dat de inbreng van TOP breed wordt gedragen. Mede dankzij TOP, VVV Texel, TESO en de gemeente is KADO Texel ontstaan waar elke ondernemer kan bijsturen op basis van aangeleverde cijfers in plaats van onderbuikgevoelens. Kortom, in deze dynamische wereld is slim ondernemen het vinden van partners die elkaar kunnen versterken. Op Texel is Winkelhart blij met TOP als belangenbehartiger. Dat vinden veel ondernemers trouwens ook, gezien een flink aantal van hen dat de bijdrage jaarlijks aan TOP afdraagt."

Overige dorpen

Gregoire benadrukt dat de twee bovengenoemde ondernemersverenigingen slechts een voorbeeld zijn. "We willen een goede samenwerkingen met alle ondernemersverenigingen. Bij de meeste lukt dit. Bij een aantal zijn er recent wat verschuivingen geweest in de bezetting en moet het allemaal weer even worden opgepakt. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit goedkomt. Ik benader ze en als ze mij eerder willen spreken, kan dat natuurlijk altijd. Je moet het uiteindelijk samen doen en hoe beter je samenwerkt, hoe sterker je staat. De verenigingen weten wat er speelt bij de ondernemers in het dorp en wij hebben via ons netwerk weer mogelijkheden en kennis die de lokale ondernemersverenigingen soms niet hebben. Je kunt elkaar versterken. Door goed contact te hebben met alle ondernemersverenigingen, weet je ook welke zaken in alle dorpen spelen en welke dorp-specifiek zijn. Als er zaken zijn die in alle dorpen spelen, kun je daarmee ook naar de politiek als het aankomt op de nieuw te maken omgevingsvisie, en de toekomstvisie van het toerisme die er aan zit te komen. Ook voor die onderwerpen zijn wij namelijk gesprekspartner van de gemeente. Het is dan voor ons noodzaak om zo nauwkeurig mogelijk te weten wat onze achterban voor ogen heeft."

Ondernemer uitgelicht

Twitter