Revitalisatie De Koog: het laatste nieuws

Het is alweer een tijdje geleden dat we iets lazen over de plannen om van De Koog een meer stijlvol duindorp te maken. TOP-manager Michel Gregoire vertelt hoe de vlag erbij hangt. “Het worden een paar spannende weken.”

Wat was de aanleiding om De Koog ‘aan te pakken’?

Michel: “De architecten van Planet Texel hebben verschillende vergezichten ontwikkeld van plekken op het eiland.  Bij één vergezicht zoomden zij in op De Koog. De vraag die centraal stond: ‘Hoe ga je het sleetse beeld tegen, hoe versterk je het badplaatskarakter van het dorp en hoe zorg je voor de verbinding met de duinen, die het dorp onderscheidt van andere dorpen?’”

DeKoog

Wat is er gedaan?

“Met ideeën en concrete plannen van de bewoners, ondernemers en gemeente is het werkboek Planet De Koog gemaakt. Hierin staan alle projecten die men de komende jaren wil uitvoeren om de uitstraling te verbeteren.

De Gemeente heeft een subsidie van 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de openbare ruimte. De  voorwaarde: Het Waddenfonds moet een vergelijkbaar bedrag toekennen. Dat wordt in april van dit jaar duidelijk, dus het worden een paar spannende weken.”

Welke plannen krijgen prioriteit?

“De herontwikkeling van de openbare ruimte. Bijvoorbeeld het plan 'Kop van Zuid'. Dit gaat over het verleggen van de verkeersroute naar en langs De Koog. Ook aanleggen van betere, mooiere bestrating met groen op de parkeerplaats Nikadel staat op de prioriteitenlijst. Herontwikkelen van de Badweg (verlaging) is nog zo'n openbare ruimteproject dat voorrang krijgt.”

Een andere route van en naar De Koog?

“Vroeger liep de route naar De Koog vanaf de Pontweg, langs het witte “VVV-huisje” rechtdoor de Dorpsstraat in. Via de Boodtlaan reed je er weer uit. Toen werd de Dorpsstraat, de winkelstraat, autoluw en dat leidde tot de Nikadel. Een straat met een hele scherpe bocht erin, die mensen letterlijk om het centrum heenleidt. Die scherpe bocht is altijd een onwenselijke situatie geweest. Het nieuwe plan bekijkt hoe het mooier en ‘soepeler’ kan. Een denkrichting is: verkeer achter Appartementencomplex De Strandplevier leiden, waarbij je aansluit op de Nikadel ter hoogte van het tankstation. Er is ook een variant via de verder gelegen Mienterglop. Deze route leidde mensen vroeger om De Koog heen, naar het centrum en dat is anno nu weer een aantrekkelijke optie. We gaan een viertal routes maken en bespreken.”

Wat bereik je met het verlagen van de Badweg?

“De badweg is een heel steile weg over het duin. Vooral voor wat oudere gasten is deze soms onneembaar. Hij is zo steil dat fietsers er officieel niet naar beneden mogen fietsen. Het idee is om de badweg te herontwikkelen, door hem lager in het duin te leggen. Uit te graven dus eigenlijk. Dat zorgt voor een bijna open verbinding tussen het dorp en strand. In dit plan kijken we ook of de parkeersituatie aan het eind van de Badweg bij het kampeerterrein (Texelcampings) groter en beter kan worden. Waarom? Het is best ‘gek’ dat De Koog geen groot parkeerterrein bij het strand heeft. Het verder gelegen parkeerterrein bij de Nikadel fungeert als strandparkeeerterrein. Als het goed is, gaat hierin verandering komen.”

Welke afspraken maken de ondernemers om de Dorpsstraat te verbeteren?

“Op dit moment bedenken we met elkaar hoe terrassen, windschotten, serres en reclame-uitingen er idealiter uit zouden moeten zien. Deze plannen presenteren en bediscussiëren we tijdens een bijeenkomst met bewoners en ondernemers op een nog nader te bepalen datum in april. Het is de bedoeling dat iedereen gaat meewerken aan het verbeteren van de uitstraling. Dan blijft er ook niet meer zoveel te handhaven over.

De gemeente heeft daarnaast, om ondernemers te inspireren, de Planet-architecten schetsen laten maken van een aantal panden uit De Koog met een ideale uitstraling. Deze laten we tijdens de bewuste avond in april zien. Net als schetsen voor een verandasysteem dat kan 'meegroeien en -krimpen' met de seizoenen.” 

Wat is er nu zichtbaar gebeurd?

“De gemeente heeft een aantal ‘slechte’ plekken in en rondom de Dorpsstraat van De Koog schoongemaakt. Er wordt al gedeeltelijk herbestraat. Banken en ander straatmeubilair is al vervangen of wordt hersteld.”

De rol van TOP?

“Samen met de pandeigenaren, gemeente en andere ondernemers vormen we een stuurgroep die de revitalisatieplanning van De Koog opzet en uitvoert. Waarom TOP zich ermee bemoeit? In en rondom De Koog bevindt zich de grootste logiesconcentratie van Texel. De Koog vervult een belangrijke rol in de eilandeconomie.”

Ondernemer uitgelicht

Twitter