Regiowerktop Noord-Holland Noord

Door technologische en mondiale ontwikkelingen verandert de werkgelegenheidsstructuur van Nederland. Ook de arbeidsverhoudingen veranderen snel. Een stijgend opleidingsniveau, een toenemend aantal zelfstandigen en een toenemende vraag naar arbeidskrachten die flexibel kunnen worden ingezet hebben effect op de economie en de arbeidsmarkt.

Voldoende dynamiek op de arbeidsmarkt en de aanwezigheid van gekwalificeerde arbeidskrachten is essentieel voor de regionale economie. Wat kunnen werkgevers, werknemers, onderwijs- en overheidsorganisaties doen om dit te realiseren? Hoe zorgen we ervoor dat jongeren én ouderen in deze tijd werk vinden en behouden? Hoe stimuleren we de arbeidsmobiliteit en het opleidingsniveau? Hoe vinden we een goede balans tussen flexibilisering en werkzekerheid? En nog belangrijker: hoe organiseren we dit in de regio efficiënt en effectief met elkaar? Deze vragen komen aan de orde tijdens de Regiowerktop. 

Ook dit jaar staat er weer een aantal interessante items op het programma. Regionale én landelijke partners gaan met elkaar in gesprek. Ronald Dekker, arbeidseconoom bij ReflecT, onderdeel van de Universiteit van Tilburg geeft zijn visie op werkgelegenheid en het organiseren van de arbeidsmarkt.  Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is uitgenodigd om het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid Noord-Holland Noord 2.0 in ontvangst te nemen. U krijgt een update van het programma Inclusieve Arbeidsmarkt en de winnaar van Inspireer NHN wordt bekend gemaakt.  

Graag nodigen wij u uit om u te laten inspireren, mee te denken over en mee te bouwen aan een effectieve en moderne arbeidsmarkt in Noord-Holland Noord. De Regiowerktop wordt gehouden op maandag 24 juni van 14.00 – 17.00 uur met aansluitend een netwerkborrel. De locatie is de Bazaar, Willemsoord 60e, Rijkswerf te Den Helder. U wordt van harte uitgenodigd om zich hier alvast aan te melden. De officiële uitnodiging en het programma volgen eind mei.

Met vriendelijke groet,

Elly Konijn

Wethouder Alkmaar - Voorzitter Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid

Ondernemer uitgelicht

Twitter