Projectatelier Planet Texel

De Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) heeft Texel uitgeroepen tot één van haar drie Projectateliers. Een eerste verkenning heeft ons geleerd dat er veel mogelijkheden liggen voor Texel. Daarom hebben de gemeente Texel en de IABR het IABR–Projectatelier Planet Texel opgezet.

Planet Texel zal een nieuw kader, een nieuw vergezicht (laten) ontwerpen, dat antwoord geeft op de vraag hoe wij onze duurzaamheidambities waar kunnen maken, de balans tussen natuur, economie, wonen en verblijven kunnen versterken en de kernwaarden tot hun recht kunnen laten komen. Daar willen wij ook lokaal een mooi verhaal van maken, zodat Planet Texel goed ingebed raakt en de Texelaars straks de resultaten kunnen gaan plukken. Dat doen we door stakeholders te verzoeken mee te denken binnen het proces (het zogenaamde 'ID-Team'), maar ook door de boel lokaal goed uit te zetten met een pakkende lancering voor publiek en het bestuur. Ook u bent daarbij van harte welkom, om mee te praten of gewoon aan te horen.

Wij nodigen u uit op maandag 17 juni a.s. van 19.00-21.30 voor IABR–Projectatelier Planet Texel: DE LANCERING. Locatie is Kaap Skil te Oudeschild.

Wat gaat er gebeuren op 17 juni?

U gaat geïnformeerd worden over het wat en waarom van IABR–Projectatelier Planet Texel (samenwerking tussen de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam en de gemeente Texel)

  • U gaat een presentatie van de curator van IABR–2014–URBAN BY NATURE, Dirk Sijmons, zien. De ontwerpbureaus presenteren de voortgang van het ontwerpend onderzoek, de denkrichtingen, 'stepping stones' waarlangs nu gewandeld wordt, waarna stellingen over landschappelijke ingrepen gepresenteerd worden waarop door alle aanwezigen gereageerd mag worden;
  • Het wordt een 'open-minded' en creatieve avond, niet beleidsvormend maar idee-vormend. Als bewoner en bestuurder van Texel, medewerker, deelnemer aan het 'ID-Team Planet Texel' heeft u die vast genoeg voorhanden!

Program

19.00 Inloop                                Koffie/thee

19.15 Welkom door Eric Hercules  Betooglijn IABR–Projectatelier Planet Texel, opgaven college en raad, intro IABR

19.30 Curator Dirk Sijmons           IABR–2014–URBAN BY NATURE, stepping stones IABR–Projectatelier Planet Texel

19.45 Bureaus LA4Sale +             Denkrichtingen/scenario's, stellingen landschappelijke ingrepen, reacties vanuit de zaal

         Faro Architects                       

21.00 Napraten + netwerken        Consumptie, indiv. reactie scenario's of rondje gebouw

         SmaaktestTexel.nl

21.30 Einde        

Hier vindt u meer informatie over het project en de opgaven.

Zegt het voort. Voor de bijeenkomst zal ook media-aandacht gevraagd worden.

Graag tot 17 juni!

Ondernemer uitgelicht

Twitter